1
00:00:01,149 --> 00:00:02,839
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,864 --> 00:00:06,055
Je mi velkou ctí oficiálně povýšit

3
00:00:06,080 --> 00:00:10,758
generála McGinnise na velitele
amerických Strategických sil.

4
00:00:10,783 --> 00:00:13,919
Spolu s prezidentem jsme
velmi vděční za jejich službu.

5
00:00:14,251 --> 00:00:16,589
To byl on.
Ten prvák.

6
00:00:16,631 --> 00:00:19,330
Praštila jsem ho do obličeje
tak moc, jak jsem jen mohla.

7
00:00:19,354 --> 00:00:21,688
Praštila jsem ho tak,
že jsem mu zlomila nos.

8
00:00:22,559 --> 00:00:23,891
To ho nezastavilo.

9
00:00:25,791 --> 00:00:27,051
Haló?

10
00:00:27,126 --> 00:00:28,451
Nevíš, kdo by za tím mohl být?

11
00:00:28,476 --> 00:00:30,576
V hlubokém webu nic nevystopuješ.
Nejspíš nějaký samotář.

12
00:00:30,601 --> 00:00:31,914
Musel spolupracovat se Zoe.

13
00:00:31,939 --> 00:00:33,740
- <i>Mluv do mikrofonu.</i>
- Kdo jste?

14
00:00:33,765 --> 00:00:36,713
- Proč jste mě kontaktoval?
- Protože jste zoufalý.

15
00:00:36,738 --> 00:00:38,852
Chci, abyste ho našli a umlčeli.

16
00:00:38,877 --> 00:00:41,541
- Zatím nespáchal žádný zločin.
- Ale chystá se k tomu.

17
00:00:41,548 --> 00:00:43,724
Až sněmovna schválí zákon
během několika týdnů,

18
00:00:43,749 --> 00:00:46,219
přestane hrozit
platební neschopnost.

19
00:00:46,244 --> 00:00:49,484
Vyhrál jsi, Curtisi.
Vyhnuli jsme se katastrofě.

20
00:00:49,509 --> 00:00:51,747
Možná voliči
potřebují vidět katastrofu.

21
00:00:51,772 --> 00:00:55,036
Chtěl jsem viceprezidenta,
který ukočíruje Kongres.

22
00:00:55,061 --> 00:00:57,664
........