1
00:01:21,597 --> 00:01:35,597
FROZEN / LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

2
00:01:35,665 --> 00:01:40,665
Přeložil Bac

3
00:01:53,851 --> 00:02:00,970
Zrozeno z chladu a zimního větru
společně s kombinací horského deště.

4
00:02:01,011 --> 00:02:08,749
Tato ledová moc odporná a poctivá, má
zmrzlé srdce, které stojí za dolování.

5
00:02:08,771 --> 00:02:12,091
Tak prořízni srdce, chladně a čistě,

6
00:02:12,092 --> 00:02:15,231
udeř na lásku, udeř na strach.

7
00:02:15,256 --> 00:02:18,255
Pohleď na krásu, ostrou a čirou.

8
00:02:18,280 --> 00:02:25,274
Rozpul led.
A zlom zmrzlé srdce.

9
00:02:25,275 --> 00:02:27,769
Dávej pozor!
Nech to plavat!

10
00:02:30,181 --> 00:02:32,791
Dávej pozor!
Nech to plavat!

11
00:02:33,003 --> 00:02:35,496
- Překrásné. - Mocné.
- Nebezpečné. - Chladné.

12
00:02:35,521 --> 00:02:37,932
Led má své kouzlo a nedá se ovládat.

13
00:02:37,957 --> 00:02:40,486
Silnější než jeden, silnější než deset.

14
00:02:40,511 --> 00:02:42,931
Silnější než sto mužů!

15
00:02:45,649 --> 00:02:50,446
Zrozeno z chladu a zimního větru
společně s kombinací horského deště.

16
00:02:50,471 --> 00:02:55,499
Tato ledová moc odporná a poctivá má
zmrzlé srdce, které stojí za dolování.

17
00:02:55,500 --> 00:02:57,816
Tak pronikni skrz do studeného
a jasného srdce.

18
00:02:57,841 --> 00:03:00,431
Udeř pro lásku a udeř na strach.

19
00:03:00,436 --> 00:03:02,905
Je tu krása a je tu nebezpečí.

20
00:03:02,930 --> 00:03:05,113
Rozpul led.

21
00:03:05,138 --> 00:03:12,942
Dej si pozor na zmrzlé srdce.

22
00:03:14,939 --> 00:03:16,453
Honem, Svene.

23
00:03:42,246 --> 00:03:43,563
Elso.
........