1
00:00:07,982 --> 00:00:11,341
Batman - Black and White Motion Comics
(Černobílý Batman)

2
00:00:14,115 --> 00:00:18,785
S01E05 - The Black and White Bandit
(Černobílý bandita)

3
00:00:23,210 --> 00:00:26,669
<i>Je to slavnostní den pro
milovníky umění v Gothamu,</i>

4
00:00:26,670 --> 00:00:32,264
<i>protože Muzeum Winsora Munsella
poprvé otevírá své dveře.</i>

5
00:00:32,951 --> 00:00:36,477
Tenhle váš portrét je vskutku
mimořádný svými odstíny.

6
00:00:36,478 --> 00:00:40,169
Tak barvitý, tak živý.
Je tady dnes ten umělec?

7
00:00:40,170 --> 00:00:44,352
Ehm, ne. Chudák Chiara byl
trochu vrtkavý, víte.

8
00:00:44,353 --> 00:00:47,669
Měl nějaké problémy.
Velmi nešťastné.

9
00:00:47,670 --> 00:00:49,417
Škoda. Býval bych ho rád-

10
00:00:49,418 --> 00:00:50,636
Co to...?

11
00:00:52,546 --> 00:00:53,576
Nemůžu dýchat.

12
00:00:53,577 --> 00:00:57,984
Je čas, aby se Bruce Wayne vytratil...
A objevil Batman.

13
00:00:59,320 --> 00:01:01,382
Radši použiju mini-respirátor.

14
00:01:01,924 --> 00:01:06,498
Pro tohle jsem přišel. Každý vidí,
že je to mistrovské dílo!

15
00:01:06,926 --> 00:01:11,404
Hmm. Pěkný oblek... Škoda, že jsi
mě zastihl v černé náladě!

16
00:01:12,212 --> 00:01:13,420
Oslepil mě...

17
00:01:13,745 --> 00:01:19,261
Zadržte ho!
Ukradl ruské imperiální šachy.

18
00:01:19,462 --> 00:01:23,190
To jsem to jednou Munsellovi
ukázal, co Domino?

19
00:01:25,103 --> 00:01:27,773
A ještě jsem neskončil, Domino.

20
00:01:27,774 --> 00:01:30,025
Všechno se tehdy tak zdálo dokonalé.

21
00:01:30,026 --> 00:01:33,699
Jeho chemická společnost vynalezla
nějaká úžasná nová braviva.

22
00:01:33,700 --> 00:01:37,334
........