1
00:00:01,474 --> 00:00:03,407
Ty si ma prinútila odísť z FBI.

2
00:00:03,475 --> 00:00:04,675
Prosím, Jana.

3
00:00:04,743 --> 00:00:05,776
Budem tu pre teba,
keby si ma potreboval.

4
00:00:05,844 --> 00:00:08,479
Bola si ku mne taká dobrá.

5
00:00:08,547 --> 00:00:10,347
Kto si, Lily Grayová?

6
00:00:10,415 --> 00:00:12,516
Som žena, ktorá čaká
už veľmi dlho

7
00:00:12,584 --> 00:00:13,984
na túto chvíľu.

8
00:00:14,052 --> 00:00:15,853
A ako sa má Ryan?

9
00:00:15,921 --> 00:00:17,721
Zaujíma ma jediná vec.

10
00:00:17,789 --> 00:00:19,323
Chcem zabiť Joe Carrolla.

11
00:00:19,391 --> 00:00:21,825
Niečo mi vraví že domov,
sladký domov

12
00:00:21,893 --> 00:00:23,494
je veľmi blízko.

13
00:00:23,562 --> 00:00:25,729
Chcem stráviť nejaký čas
s Joeom bez vyrušovania.

14
00:00:25,797 --> 00:00:27,698
Prečo si ku mne taký milý?

15
00:00:27,766 --> 00:00:28,866
Mám ťa rád, Emma.

16
00:00:28,934 --> 00:00:31,202
Nechal si ma samu.

17
00:00:31,269 --> 00:00:32,369
Kde je Giselle?

18
00:00:32,437 --> 00:00:34,004
Kde je Joe Carroll?

19
00:00:39,244 --> 00:00:40,244
Kde je Max?

20
00:00:40,312 --> 00:00:42,880
Mŕtva! Zabila som ju.

21
00:00:45,617 --> 00:00:47,618
Nie!

22
00:00:47,686 --> 00:00:49,286
Ty si nás tu zamkol?

23
00:00:49,354 --> 00:00:50,888
Matka nechce byť vyrušovaná

24
00:00:50,956 --> 00:00:52,523
Prepáč.

........