1
00:00:02,030 --> 00:00:04,332
<i>Sledují vás.</i>

2
00:00:04,534 --> 00:00:06,651
<i>Vláda vlastní tajný systém.</i>

3
00:00:06,653 --> 00:00:10,204
<i>Stroj, který vás sleduje
každou hodinu a každý den.</i>

4
00:00:10,206 --> 00:00:13,541
<i>Sestrojil jsem ho,
aby předvídal teroristické útoky.</i>

5
00:00:13,543 --> 00:00:15,376
<i>Ale vidí vše.</i>

6
00:00:15,378 --> 00:00:18,879
<i>Násilné zločiny,
které se stávají obyčejným lidem.</i>

7
00:00:18,881 --> 00:00:21,215
<i>Vláda považovala
tyhle lidi za nepodstatné.</i>

8
00:00:21,917 --> 00:00:23,718
<i>My ne.</i>

9
00:00:23,720 --> 00:00:28,673
<i>Kvůli zájmu vyšších míst
pracujeme v utajení.</i>

10
00:00:28,675 --> 00:00:30,391
<i>Nikdy nás nenajdete.</i>

11
00:00:30,393 --> 00:00:32,593
<i>Ať už jste oběť nebo pachatel,</i>

12
00:00:32,593 --> 00:00:34,830
<i>když se objeví vaše číslo,
najdeme si vás.</i>

13
00:00:34,832 --> 00:00:36,033
Person of Interest
3x15 - Last call

14
00:00:36,033 --> 00:00:38,033
Překlad: Bohusz, FiB, Jacquesssan
Korekce: Miki226, efvendy

15
00:00:38,033 --> 00:00:39,646
www.neXtWeek.cz

16
00:00:39,646 --> 00:00:42,081
<i>- 911. Jak vám mohu pomoci?
- Musíte se uklidnit.</i>

17
00:00:42,083 --> 00:00:43,583
<i>- 911. Jak vám mohu pomoci?
- Ticho! Ticho!</i>

18
00:00:43,585 --> 00:00:45,117
<i>911. Jak vám mohu pomoci?</i>

19
00:00:45,119 --> 00:00:46,619
<i>911.</i>

20
00:00:46,621 --> 00:00:48,120
<i>911. Jak vám mohu pomoci?</i>

21
00:00:48,122 --> 00:00:50,289
<i>911. Jak vám mohu pomoci?</i>

22
00:00:50,291 --> 00:00:52,124
<i>Musíte mi pomoct.
Vloupali se mi do auta.</i>

23
........