1
00:00:00,157 --> 00:00:01,928
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH...

2
00:00:01,955 --> 00:00:03,661
To já jsem
soudce, rangerko Parkerová.

3
00:00:03,671 --> 00:00:05,271
A neskončí to, dokud neřeknu já.

4
00:00:05,339 --> 00:00:07,207
Jak to, že přijdeš k soudu
kvůli rozvodu

5
00:00:07,274 --> 00:00:08,875
a odcházíš s příkazem návštěvy
manželského poradce?

6
00:00:08,943 --> 00:00:09,843
Vítej v Texasu.

7
00:00:10,000 --> 00:00:11,167
Dostal jsi předvolání?

8
00:00:11,235 --> 00:00:14,103
Jo. Od ne tak docela
bývalého manžela.

9
00:00:14,171 --> 00:00:16,306
Chce, abych svědčil
u vašeho rozvodu.

10
00:00:16,373 --> 00:00:17,807
Vznáší námitku na cizoložství.

11
00:00:17,874 --> 00:00:19,342
Tvoje žena si myslí,
že ji podvádíš.

12
00:00:19,410 --> 00:00:21,311
Má žena to měla říct mně

13
00:00:21,378 --> 00:00:22,645
a ne mojí sestře.

14
00:00:22,712 --> 00:00:24,012
Když se ti to nezdá,

15
00:00:24,080 --> 00:00:25,147
tak můžeš říct i svojí milence,
ať jde do háje.

16
00:00:25,214 --> 00:00:26,782
Co, milenka?
Co?

17
00:00:26,850 --> 00:00:30,385
Podívej, mám finanční problémy.

18
00:00:30,454 --> 00:00:31,821
Všechno bude v pořádku.

19
00:00:31,888 --> 00:00:33,589
Jen musím víc pracovat,
toť vše.

20
00:00:41,965 --> 00:00:44,899
<i>Může jít někdo na parket?</i>

21
00:00:44,968 --> 00:00:47,002
<i>Pojďme! No tak!
Shromážděte se!</i>

22
00:00:48,137 --> 00:00:49,938
Jsi v pořádku, zlatíčko?

23
00:00:50,006 --> 00:00:51,673
........