1
00:00:02,383 --> 00:00:06,391
- Jak velká část laboratoře byla zničena?
- Byla zničena skoro celá.

2
00:00:06,391 --> 00:00:09,397
Tři z mých výzkumníků byli zabiti.

3
00:00:09,397 --> 00:00:14,407
- A co vaše práce, Degro?
- Nebyl jsem schopen odhadnout kolik dat bylo ztraceno.

4
00:00:14,407 --> 00:00:16,411
Tato událost nás zřejmě zdrží.

5
00:00:16,411 --> 00:00:17,914
Jak dlouho?

6
00:00:17,914 --> 00:00:20,001
Možná o měsíce,
nejsem si jistý.

7
00:00:20,001 --> 00:00:23,383
Lidé se pohybují naším prostorem!

8
00:00:23,383 --> 00:00:27,391
Zaútočili na trelliový důl,
nemůžeme už déle čekat.

9
00:00:27,391 --> 00:00:31,107
Zamyslete se nad tím,
co po mně žádáte!

10
00:00:31,107 --> 00:00:35,407
Postavit zbraň,
která by zničila celou planetu.

11
00:00:35,407 --> 00:00:40,417
Chápete, jak obtížný a nebezpečný
je takový projekt?

12
00:00:40,417 --> 00:00:44,508
Chcete říct, že ten úkol nezvládnete?

13
00:00:45,427 --> 00:00:48,015
Vaše neshody nic nevyřeší.

14
00:00:48,725 --> 00:00:51,313
Věděli jsme, že mohou nastat zdržení.

15
00:00:51,939 --> 00:00:56,448
Souhlasím. Zašli jsme příliš daleko na to,
abychom měnili naše plány.

16
00:00:56,448 --> 00:00:58,452
Ostatně nemáme žádnou alternativu.

17
00:00:58,452 --> 00:01:01,458
Víte, že to není pravda.

18
00:01:01,458 --> 00:01:04,422
Ta možnost byla
projednána a zamítnuta.

19
00:01:04,422 --> 00:01:06,426
Ne všemi.

20
00:01:06,426 --> 00:01:10,434
Možná, že je čas na opětovné
zvážení návrhu našich kolegů.

21
00:01:10,434 --> 00:01:13,440
Nemáme o lidech
dostatečné informace!

22
00:01:13,440 --> 00:01:15,569
To může být napraveno.

23
........