1
00:00:02,735 --> 00:00:05,241
Už ji nesu!

2
00:00:07,747 --> 00:00:08,749
Pusťte mě.

3
00:00:09,543 --> 00:00:11,339
Pusťte mě!

4
00:00:11,464 --> 00:00:13,761
- Zabiju tě!
- Neublížíme vám.

5
00:00:13,844 --> 00:00:15,998
Lžeš!

6
00:00:15,998 --> 00:00:19,090
Jděte ode mě!

7
00:01:44,311 --> 00:01:45,896
Poškození je větší než jsem čekal.

8
00:01:46,021 --> 00:01:48,022
- Dokážete to zvrátit?
- Nejsem si jistý.

9
00:01:49,106 --> 00:01:50,983
- Co to dělá?
- Všechno je v pořádku, snaží se vám pomoci.

10
00:01:51,108 --> 00:01:54,694
Snaží se mě zabít!
Tak jako ostatní.

11
00:01:54,819 --> 00:01:58,280
Vrahové!
Jděte ode mě!

12
00:02:17,878 --> 00:02:20,380
O jeden den dříve

13
00:02:27,385 --> 00:02:29,804
Mluvil jsem při večeři s kuchařem.

14
00:02:29,804 --> 00:02:33,390
Dělá si trochu starosti o posádku.

15
00:02:33,473 --> 00:02:35,808
Lidé nechtějí jíst.

16
00:02:35,892 --> 00:02:39,603
Myslí si, že mají buď mnoho práce
nebo jsou ve stresu z mise.

17
00:02:39,686 --> 00:02:43,105
Sám nemám na nic chuť.

18
00:02:44,106 --> 00:02:47,400
Od doby, co jsme v Delfské oblasti,
už nejsou ani filmové večery.

19
00:02:47,484 --> 00:02:49,402
Možná bychom s tím měli znovu začít.

20
00:02:49,485 --> 00:02:54,406
Budeme mít dost času na filmy,
až se vypořádáme s Xindy.

21
00:02:54,489 --> 00:02:57,366
Nikdo nenávidí Xindy
více než já, kapitáne.

22
00:02:57,491 --> 00:03:00,786
Ale říkám vám, tahle posádka
potřebuje nějakou zábavu.

23
00:03:00,869 --> 00:03:04,663
........