1
00:00:23,270 --> 00:00:27,502
Je to môj život. Žijem si ho po svojom
a od teba nič nepotrebujem.

2
00:00:27,574 --> 00:00:32,011
Nechcem tvoje láskavosti, peniaze, kontakty.
Nechcem aby si mi hovoril s kým mám chodiť,

3
00:00:32,079 --> 00:00:35,412
a obzvlášť neznášam, keď sem mám
pribehnúť na zapískanie, ako taký psík.

4
00:00:35,482 --> 00:00:38,417
Počuj, poslal si tie prihlášky
na právnické školy, čo som ti kázal?

5
00:00:38,485 --> 00:00:41,010
- Vieš, moji právnici strávili...
- Rozhodol som sa študovať Anglickú Literatúru.

6
00:00:41,088 --> 00:00:45,821
Anglickú literatúru? Ako s tým chceš
zarobiť nejaké peniaze? Čo je to s tebou?

7
00:00:45,892 --> 00:00:47,826
- Ako sa má mama?
- Mama?

8
00:00:47,894 --> 00:00:52,331
Ak chceš vedieť ako sa má, prečo
jej nezavoláš a neopýtaš sa?

9
00:00:52,399 --> 00:00:55,163
- Ako šlape tá Vetta?
- Aká Vetta?

10
00:00:55,235 --> 00:01:01,196
- Ako to myslíš, "Aká Vetta?"
- Jáj, myslíš tú hračku, čo si mi kúpil,

11
00:01:05,045 --> 00:01:10,108
Počuj, Sal. Nič v zlom,
ale prečo mi toto robíš?

12
00:01:10,183 --> 00:01:13,414
- Vieš že ťa milujem od dňa, čo si sa narodil.
- Jasné.

13
00:01:37,511 --> 00:01:40,674
Pán Tubbs, ste pripravení?

14
00:01:41,748 --> 00:01:43,739
Poďme na to.

15
00:02:26,660 --> 00:02:30,960
Neblbni a dožiješ sa dôchodku.
Miami Vice.

16
00:02:44,678 --> 00:02:47,647
<i>Myslím, že je čas vypadnúť, Robin.</i>

17
00:02:47,714 --> 00:02:49,648
Čo povieš na moju fotku?

18
00:02:51,518 --> 00:02:56,319
<i>- Ste Albert Lombard?
- Iste. Čo chcete?</i>

19
00:02:56,389 --> 00:02:59,153
Mám tu pre vás predvolanie
pred veľkú porotu.

20
00:02:59,226 --> 00:03:02,662
<i>Pätnásteho tohoto mesiaca,
o 10:00 ráno, miestnosť 329.</i>

21
00:03:02,729 --> 00:03:04,993
Budova obecného úradu okresu Dade.

........