1
00:00:01,430 --> 00:00:04,130
Sem k nám sa ľudia nenechávajú
často preložiť. Odkiaľ si?

2
00:00:04,220 --> 00:00:07,050
Z Albany. Som taká vzrušená,
že som vo veľkom meste.

3
00:00:07,070 --> 00:00:11,000
Len sa príliš neteš. Rovnaké izby,
aké si upratovala v Albany.

4
00:00:11,260 --> 00:00:16,040
Rovnaké postele, rovnaké koberce,
rovnaký chliev každé ráno.

5
00:00:16,770 --> 00:00:18,600
Bože môj.

6
00:00:26,220 --> 00:00:28,970
To je káva, čo cítim?

7
00:00:29,680 --> 00:00:32,730
Ak áno, tak ju museli spraviť škriatkovia.

8
00:00:47,880 --> 00:00:51,140
- Vydesili ste ma.
- Myslím, že si všetci užili ranný šok.

9
00:00:51,910 --> 00:00:55,140
- Čo tu robíš?
- Neskoro som skončila s doučovaním,

10
00:00:55,150 --> 00:00:58,260
a nemala som spoj k sebe,
tak som zostala spať tu.

11
00:00:58,380 --> 00:01:00,850
- Dúfam, že ti to nevadí.
- Nie, jasné, že nie. Vlastne...

12
00:01:01,910 --> 00:01:06,750
Vlastne, keď si sa teraz rozišla so svojím priateľom,
nie je dôvod, aby si sa nenasťahovala naspäť.

13
00:01:06,840 --> 00:01:09,550
Ale je, hneď niekoľko,
napríklad moja nájomná zmluva.

14
00:01:10,020 --> 00:01:13,800
Veď som ti povedal, že ti s tým pomôžem.
A vieš, že nie som rád, že tam bývaš sama.

15
00:01:13,960 --> 00:01:16,730
Oci, je to v pohode.
Viem si poradiť.

16
00:01:16,970 --> 00:01:22,170
- Musím ísť, mám od rána vyučovanie.
- A my rannú vraždu.

17
00:01:25,750 --> 00:01:29,060
Iné bolo, keď tam bývala s Piom,
ale teraz je tam sama,

18
00:01:29,110 --> 00:01:32,910
tak prečo by sa z tej diery nevrátila domov?
- Možno si užíva, že je nezávislá.

19
00:01:32,930 --> 00:01:36,520
Nemá čas byť nezávislá,
keď doučuje, chodí do školy,

20
00:01:36,530 --> 00:01:39,080
brigáduje...
Je unavená.

21
00:01:39,130 --> 00:01:42,400
Má veľmi pevnú vôľu, Castle.
........