1
00:00:11,533 --> 00:00:13,701
Je identická s těmi prvními dvěmi.

2
00:00:13,701 --> 00:00:15,994
Dokonce do těch nejmenších detailů.

3
00:00:15,994 --> 00:00:18,663
Jako kdyby pocházely z výrobní linky.

4
00:00:18,663 --> 00:00:23,082
Rád bych viděl továrnu, která je vyrobila.

5
00:00:23,082 --> 00:00:25,250
No, tohle je poslední přelet.

6
00:00:25,250 --> 00:00:30,254
Mělo by to dát T'Pol dost dat
na hraní, aspoň na čas.

7
00:00:36,841 --> 00:00:39,843
Energie kolísá.

8
00:00:46,931 --> 00:00:48,808
Myslím, že tomu přicházíme na kloub.

9
00:00:48,808 --> 00:00:51,810
Opouštíme vnější
hranici maskovacího pole.

10
00:00:56,521 --> 00:00:58,522
Vynořují se.

11
00:00:58,522 --> 00:01:01,399
Vracejí se zpět k lodi.

12
00:01:01,399 --> 00:01:03,901
Na obraz.

13
00:01:07,487 --> 00:01:11,546
Chci vědět jakou mají výzbroj.

14
00:01:11,546 --> 00:01:15,549
Možná jsme našli,
co jsme hledali.

15
00:02:41,145 --> 00:02:44,773
Tato nová data by nám měla umožnit
přesněji zmapovat anomálie.

16
00:02:44,773 --> 00:02:48,818
Také bych měla být schopna
zjistit přesný počet sfér v Delfské oblasti.

17
00:02:48,818 --> 00:02:50,819
Nějaké nové teorie o jejich účelu.

18
00:02:50,819 --> 00:02:51,903
Zatím ne.

19
00:02:51,903 --> 00:02:53,905
<i>Můstek kapitánu Archerovi.</i>

20
00:02:56,115 --> 00:02:57,407
Tady Archer.

21
00:02:57,407 --> 00:03:02,411
Detekovali jsme loď, která se k nám blíží
impulsem. Vysílají nouzový signál.

22
00:03:04,496 --> 00:03:07,665
Uvízli ve shluku anomálií.
Mají poškozené motory.

23
00:03:08,207 --> 00:03:10,709
Podíváme se na ně.

24
........