1
00:00:01,230 --> 00:00:03,930
Sem k nám sa ľudia nenechávajú
často preložiť. Odkiaľ si?

2
00:00:04,020 --> 00:00:06,850
Z Albany. Som taká vzrušená,
že som vo veľkom meste.

3
00:00:06,870 --> 00:00:10,800
Len sa príliš neteš. Rovnaké izby,
aké si upratovala v Albany.

4
00:00:11,060 --> 00:00:15,840
Rovnaké postele, rovnaké koberce,
rovnaký chliev každé ráno.

5
00:00:16,570 --> 00:00:18,400
Bože môj.

6
00:00:26,020 --> 00:00:28,770
To je káva, čo cítim?

7
00:00:29,480 --> 00:00:32,530
Ak áno, tak ju museli spraviť škriatkovia.

8
00:00:47,680 --> 00:00:50,940
- Vydesili ste ma.
- Myslím, že si všetci užili ranný šok.

9
00:00:51,710 --> 00:00:54,950
- Čo tu robíš?
- Neskoro som skončila s doučovaním,

10
00:00:54,950 --> 00:00:58,060
a nemala som spoj k sebe,
tak som zostala spať tu.

11
00:00:58,180 --> 00:01:00,650
- Dúfam, že ti to nevadí.
- Nie, jasné, že nie. Vlastne...

12
00:01:01,710 --> 00:01:06,550
Vlastne, keď si sa teraz rozišla so svojím priateľom,
nie je dôvod, aby si sa nenasťahovala naspäť.

13
00:01:06,640 --> 00:01:09,350
Ale je, hneď niekoľko,
napríklad moja nájomná zmluva.

14
00:01:09,820 --> 00:01:13,600
Veď som ti povedal, že ti s tým pomôžem.
A vieš, že nie som rád, že tam bývaš sama.

15
00:01:13,760 --> 00:01:16,530
Oci, je to v pohode.
Viem si poradiť.

16
00:01:16,770 --> 00:01:21,970
- Musím ísť, mám od rána vyučovanie.
- A my rannú vraždu.

17
00:01:25,550 --> 00:01:28,860
Iné bolo, keď tam bývala s Piom,
ale teraz je tam sama,

18
00:01:28,910 --> 00:01:32,710
tak prečo by sa z tej diery nevrátila domov?
- Možno si užíva, že je nezávislá.

19
00:01:32,730 --> 00:01:36,330
Nemá čas byť nezávislá,
keď doučuje, chodí do školy,

20
00:01:36,330 --> 00:01:38,880
brigáduje...
Je unavená.

21
00:01:38,930 --> 00:01:42,200
Má veľmi pevnú vôľu, Castle.
........