1
00:01:28,160 --> 00:01:29,809
Máš klopať, nie?

2
00:01:30,160 --> 00:01:31,910
Nemáš nič lepšie na práci,
len sa tu povaľovať?

3
00:01:32,320 --> 00:01:33,759
Povedal som ti,
aby si tu nefajčil.

4
00:01:34,080 --> 00:01:35,869
Tvoja nevlastná matka
tu bude každú chvíľu.

5
00:01:37,680 --> 00:01:39,050
Zaplatil si za môj tréning?

6
00:01:39,150 --> 00:01:40,700
Teraz som prišiel domov.

7
00:01:40,880 --> 00:01:42,550
Lezieš mi na nervy.

8
00:01:42,680 --> 00:01:44,639
Neštvi ma.
Vieš v akej sme situácii.

9
00:01:45,040 --> 00:01:46,020
Skús to.

10
00:01:46,279 --> 00:01:47,930
Steve ide tiež na turnaj.

11
00:01:48,320 --> 00:01:49,900
Nie som bohatý
ako jeho rodičia.

12
00:01:50,240 --> 00:01:51,850
Všetci musíme niečo obetovať.

13
00:02:05,600 --> 00:02:06,930
Už sme sa o tom bavili.

14
00:02:07,520 --> 00:02:09,309
Nemôžeš mu vždy dať,
to čo chce.

15
00:02:10,029 --> 00:02:11,469
Už týždne som mu nič nekúpil.

16
00:02:11,800 --> 00:02:13,869
A futbal je predsa
dobrá vec.

17
00:02:14,309 --> 00:02:15,749
Dostal som prémie.

18
00:02:16,119 --> 00:02:18,189
To nás bude stáť
aspoň 200 Euro.

19
00:02:18,640 --> 00:02:20,390
Už teraz ťažko vyžijeme.

20
00:02:22,839 --> 00:02:24,589
Nekúpila si si novú kolísku?

21
00:02:24,999 --> 00:02:26,400
Mohli sme si požičať
starú od tvojej mamy.

22
00:02:26,719 --> 00:02:28,050
Dohodli sme sa na tom.

23
00:02:28,800 --> 00:02:30,339
Nezačínaj zase.
........