1
00:01:00,292 --> 00:01:02,542
<i>Film je založen
na skutečném příběhu,</i>

2
00:01:02,543 --> 00:01:04,643
<i>který se udál po vrácení Hong Kongu.</i>

3
00:01:04,792 --> 00:01:06,334
<i>Vzhledem k citlivým informacím</i>

4
00:01:06,501 --> 00:01:08,251
<i>a tomu, že někteří stále
pracují u policie,</i>

5
00:01:08,376 --> 00:01:10,042
<i>byla jména, čísla jednotek,
časy a místa událostí</i>

6
00:01:10,251 --> 00:01:12,126
<i>změněna za účelem
ochrany osobní bezpečnosti.</i>

7
00:01:24,959 --> 00:01:28,667
Prohlédněte si naše nejnovější zboží.

8
00:01:28,834 --> 00:01:30,334
Poslední kolekce.

9
00:01:45,584 --> 00:01:46,751
Chcete se podívat na tenhle?

10
00:01:46,917 --> 00:01:48,084
Tohle je přepadení!

11
00:01:48,751 --> 00:01:49,751
Ani hnout!

12
00:01:49,917 --> 00:01:51,084
Lehněte si na zem!

13
00:01:59,917 --> 00:02:02,042
Co děláš? Řekl jsem lehnout!
Jsi snad hluchej?

14
00:02:02,209 --> 00:02:03,459
Ne.

15
00:02:03,626 --> 00:02:05,417
Nemáme se hýbat,
tak jak si můžu lehnout?

16
00:02:05,584 --> 00:02:08,001
A když si lehnu,
tak se snad budu hýbat, ne?

17
00:02:09,584 --> 00:02:12,417
Máme tu ukecanýho chytrolína!

18
00:02:12,792 --> 00:02:14,209
Jsi chytrej jak opice,

19
00:02:14,376 --> 00:02:15,542
co?

20
00:02:16,001 --> 00:02:17,709
Že jo?

21
00:02:21,792 --> 00:02:23,459
Stát! Ani hnout!

22
00:02:24,209 --> 00:02:25,751
Jsme na místě činu
a potřebujeme posily!

23
00:02:26,126 --> 00:02:27,626
Stáhněte se!

........