1
00:01:07,813 --> 00:01:12,713
Roku 1930 japonský kult tzv. Hades unesl
chudé děti z Číny i z celého světa a cvičil je jako

2
00:01:12,718 --> 00:01:17,138
vrahy v naději, že by se mohli později zničit sami.
Během 2. světové války byl Hades rozpuštěn, protože

3
00:01:17,143 --> 00:01:21,763
jeho invazní strategie vůči Číně se střetla s cílem
japonské armády. Jeho zakladatel a duchovní vůdce

4
00:01:21,792 --> 00:01:26,812
Amano Kawao byl uvězněn a členové vyhnáni. Později, když Japonsko
narazilo na odpor, rozhodlo se oživit kult k usnadnění dobytí Číny.

5
00:02:40,542 --> 00:02:42,440
Vaše výsosti.

6
00:02:42,465 --> 00:02:44,464
Amano.

7
00:02:44,489 --> 00:02:46,687
Možná máte pravdu.

8
00:02:47,511 --> 00:02:51,009
Nyní máme obsazenou
polovinu Číny.

9
00:02:51,433 --> 00:02:55,530
Nicméně odpor ze strany
Číny stále roste.

10
00:02:57,454 --> 00:03:01,451
Ještě jsme je sice nezničili,
ale jejich sebevědomí ano.

11
00:03:01,476 --> 00:03:05,473
Tuto skutečnost jsem předvídal.

12
00:03:05,498 --> 00:03:07,796
Nyní můžeme znovu vybudovat Hades.

13
00:03:09,420 --> 00:03:13,917
Bude armáda...
s tím souhlasit?

14
00:03:14,441 --> 00:03:16,739
Nemají jinou možnost.

15
00:03:20,462 --> 00:03:22,660
Před 12 lety

16
00:03:24,484 --> 00:03:30,479
armáda rozpustila Hades a
mě držela dodnes jako vězně.

17
00:03:30,504 --> 00:03:32,702
Opravdu chcete, abych

18
00:03:32,727 --> 00:03:36,425
Hades odsud znovu vybudoval?

19
00:03:36,450 --> 00:03:38,948
Dokud budete schopen obnovy,

20
00:03:40,472 --> 00:03:43,469
budu dohlížet na vše ostatní.

21
00:03:44,494 --> 00:03:48,491
Amano, není propagace ducha Hades

22
00:03:49,015 --> 00:03:51,513
vaším životním snem?

23
00:03:59,432 --> 00:04:01,431
Potřebuji se s někým setkat.
........