1
00:00:00,001 --> 00:00:01,829
V predchádzajúcich častiach ...

2
00:00:01,954 --> 00:00:03,198
Myslel som že si mŕtva.

3
00:00:03,284 --> 00:00:05,011
Ak by sa ti niečo stalo,
bol by to môj koniec.

4
00:00:05,078 --> 00:00:06,012
Teraz vieš ako sa cítim.

5
00:00:06,079 --> 00:00:07,013
Takže máš plán?

6
00:00:07,080 --> 00:00:08,414
Mám impozantný plán.

7
00:00:08,482 --> 00:00:10,149
Potrebujem ťa, Em.

8
00:00:10,217 --> 00:00:11,183
Chcem výmenu ...

9
00:00:11,251 --> 00:00:12,585
vášho syna za Joe Carrolla.

10
00:00:12,653 --> 00:00:14,353
Príliš veľa som obetovala, Joe.

11
00:00:14,421 --> 00:00:16,255
Nie som ochotná vzdať
sa toho kvôli tebe.

12
00:00:16,323 --> 00:00:18,324
Nenechám ťa naháňať sa
za Ryanom Hardym.

13
00:00:18,392 --> 00:00:19,492
Dajte mi môjho syn.

14
00:00:19,560 --> 00:00:21,027
Hneď!

15
00:00:21,094 --> 00:00:22,628
Kde je Luke?

16
00:00:25,232 --> 00:00:26,332
Nie!

17
00:00:26,400 --> 00:00:27,934
Je príliš neskoro! Choď!

18
00:00:31,471 --> 00:00:32,605
Mike, prestaň
19
00:00:32,673 --> 00:00:34,006
Čo je to s tebou?

20
00:00:34,074 --> 00:00:35,608
Mám Joea. Kde je to letisko?

21
00:00:35,676 --> 00:00:36,943
Na Tillman Road.

22
00:00:37,010 --> 00:00:38,511
Stretneme sa tam
o dvadsať minút.

23
00:00:38,579 --> 00:00:39,979
Čože?

24
00:00:41,481 --> 00:00:42,348
Kde je?

25
........