1
00:00:53,942 --> 00:00:57,821
Tvory žijúce na vrcholoch koralov
na Veľkej útesovej bariére v Austrálii

2
00:00:57,862 --> 00:01:02,333
určite patria medzi najkrajšie
a najohromujúcejšie organizmy,

3
00:01:02,702 --> 00:01:05,580
ktoré môžete na svete nájsť.

4
00:01:53,662 --> 00:01:57,701
Triedenie týchto tvorov do rôznych
skupín je mätúca práca.

5
00:01:57,982 --> 00:02:00,621
Veci často nie sú také, ako vyzerajú.

6
00:02:00,702 --> 00:02:04,297
Toto sú chápadlá červa.

7
00:02:05,702 --> 00:02:08,375
Toto je zasa príbuzný medúzy.

8
00:02:08,462 --> 00:02:14,981
A to je ploskavec, ku ktorému sa blíži
slimák, ktorý prišiel o ulitu.

9
00:02:15,182 --> 00:02:20,131
Jedna vec je ale jasná. Všetko sú to
živočíchy bez chrbtice - bezstavovce.

10
00:02:20,262 --> 00:02:24,301
Avšak ako sú navzájom príbuzné?
Ktorý je potomkom ktorého?

11
00:02:24,582 --> 00:02:29,053
Jedným spôsobom, ako to zistiť,
je sledovať rôzne skupiny ako fosílie

12
00:02:28,902 --> 00:02:31,974
v horninách späť k ich pôvodu.

13
00:02:38,782 --> 00:02:46,974
Tieto vápence v Maroku sú veľmi staré,
ich vek siaha 600 miliónov rokov späť,

14
00:02:46,942 --> 00:02:51,220
čo je dlho predtým, ako sa objavili
živočíchy s chrbticou.

15
00:02:51,742 --> 00:02:54,734
Nie sú tu napríklad žiadne fosílie rýb.

16
00:02:54,622 --> 00:02:59,537
Ale sú tu fosílie bezstavovcov.
Nie tak mnoho a toľko druhov

17
00:02:59,902 --> 00:03:05,295
ako je v súčasnosti bezstavovcov na
Veľkej útesovej bariére, no jednako
sú to bezstavovce.

18
00:03:05,182 --> 00:03:07,980
Spadajú zhruba do troch skupín.

19
00:03:08,542 --> 00:03:12,091
Sú tam malé ulity ako tieto.

20
00:03:12,022 --> 00:03:17,301
A tvor, ktorý vyzerá ako kvetina,
no bol pokrytý tvrdými plátmi.

21
00:03:18,942 --> 00:03:25,211
A tento, ktorý sa dosť podobá na garnáta,
so schránkou a telom rozdeleným na segmenty.

22
00:03:25,182 --> 00:03:31,052
........