1
00:00:33,619 --> 00:00:35,411
OD DYNASTIE MID-QING

2
00:00:35,663 --> 00:00:38,998
ZÁPADNÍ SÍLY VPADLY DO ČÍNY

3
00:00:39,375 --> 00:00:44,295
ČÍNA BYLA NUCENA ČELIT NEBÝVALÝM VÝZVÁM...

4
00:00:45,339 --> 00:00:46,297
Z cesty!

5
00:00:47,850 --> 00:00:48,825
Uhněte!

6
00:00:48,842 --> 00:00:50,760
ABY ČÍNU CHRÁNILA PŘED VETŘELCI,

7
00:00:50,803 --> 00:00:52,637
POKROKOVÁ STRANA ZALOŽILA
SEBEPOSILUJÍCÍ HNUTÍ

8
00:00:52,805 --> 00:00:54,305
PRINC DUN JE VŮDCEM...

9
00:00:54,431 --> 00:00:55,181
Princi Dune,

10
00:00:55,349 --> 00:00:56,266
přišli jsme o město Beitang,

11
00:00:56,392 --> 00:00:58,685
20,000 britských vojáků
postupuje na Peking.

12
00:00:59,895 --> 00:01:00,603
Princi Dune, váš plášť.

13
00:01:00,729 --> 00:01:01,604
Mlč!

14
00:01:01,772 --> 00:01:03,398
PRINC DUN HLUBOCE VĚŘIL CÍSAŘOVNĚ CIXI

15
00:01:03,566 --> 00:01:04,983
STAVĚL ŽELEZNICE A TOVÁRNY

16
00:01:05,150 --> 00:01:06,859
A MODERNIZOVAL ČÍNSKOU ARMÁDU,

17
00:01:07,027 --> 00:01:08,278
ABY SE POSTAVILA ZÁPADNÍM ARMÁDÁM...

18
00:01:08,404 --> 00:01:09,153
Vaše Veličenstvo.

19
00:01:09,280 --> 00:01:10,238
4,000 vojáků naší pohraniční
armády modrého praporu

20
00:01:10,322 --> 00:01:11,531
bylo poraženo v Xin He.

21
00:01:11,740 --> 00:01:13,783
Generál Tu Er De spáchal sebevraždu.

22
00:01:16,796 --> 00:01:17,702
Vaše Veličenstvo.

23
00:01:17,705 --> 00:01:18,666
kde jsou střelné zbraně,

24
00:01:18,706 --> 00:01:20,039
které jsme zakoupili
na obranu proti západu?

........