1
00:00:15,926 --> 00:00:19,002
Proč myslíš,
že se o tohle dítě kardinál tak zajímá?

2
00:00:19,122 --> 00:00:24,372
Vím jen to, že to dítě a jeho matku
máme přivést zpátky do Paříže.

3
00:00:24,751 --> 00:00:25,951
To je všechno.

4
00:00:26,713 --> 00:00:29,313
- Copak nejsi zvědavý?
- Ani v nejmenším.

5
00:00:35,920 --> 00:00:38,099
A co ten kněz, Duval?

6
00:00:38,477 --> 00:00:40,462
Jak ten s tím vším souvisí?

7
00:00:40,582 --> 00:00:44,392
Asi zaplatil, abychom se o ně postarali,
ale musíš se něco naučit, d'Artagnane.

8
00:00:44,512 --> 00:00:46,080
Hlavně se drž bokem.

9
00:00:56,426 --> 00:01:00,028
Kde jsou?
Bernardova žena a její dítě.

10
00:01:01,919 --> 00:01:02,919
Venku.

11
00:01:10,166 --> 00:01:12,541
Odpusťte mi, neboť jsem zhřešil.

12
00:01:12,661 --> 00:01:14,661
Jaký je tvůj hřích?

13
00:01:15,913 --> 00:01:17,019
Vražda.

14
00:01:34,339 --> 00:01:35,439
Otče Duvale?

15
00:01:37,111 --> 00:01:38,299
Otče Duvale?

16
00:01:39,495 --> 00:01:40,771
Aramisi!

17
00:01:46,395 --> 00:01:48,145
Myslím, že jsme ho našli.

18
00:01:51,858 --> 00:01:54,461
Nechte mě! Nechte mě!

19
00:01:54,581 --> 00:01:56,925
Ne! Pomozte mi někdo!

20
00:01:57,459 --> 00:01:58,959
Pomoc!

21
00:02:01,370 --> 00:02:02,370
Ne!

22
00:02:03,533 --> 00:02:04,779
Zabij ji!

23
00:02:15,403 --> 00:02:17,051
Ne! Jindřichu!

24
00:02:17,171 --> 00:02:20,571
Ne! Jindřichu! Jindřichu!
........