1
00:00:04,671 --> 00:00:08,061
CENTRÁL PARK, LETO 2000

2
00:00:35,108 --> 00:00:37,355
PO 13 ROKOCH

3
00:00:38,532 --> 00:00:40,259
<i>Je to paradox.</i>

4
00:00:41,095 --> 00:00:43,477
Chránime ústavu

5
00:00:43,510 --> 00:00:46,631
a pár ostávajúcich práv,
ktoré zabezpečuje.

6
00:00:46,994 --> 00:00:48,588
Ale bohužiaľ...

7
00:00:48,854 --> 00:00:50,784
verejnosť je proti nám.

8
00:00:51,393 --> 00:00:54,900
Dovtedy, kým jeden z našich
odporcov nie je obvinený.

9
00:00:55,902 --> 00:00:59,128
Potom sme tí najlepší priatelia.

10
00:01:00,111 --> 00:01:01,760
Jediní priatelia.

11
00:01:01,933 --> 00:01:03,172
Ďakujem.

12
00:01:48,577 --> 00:01:53,370
Okrem nádherného výhľadu na východ,
má dom zvláštnu atmosféru.

13
00:01:53,371 --> 00:01:55,654
Obývačka je najväčšia,
akú ste doteraz videli.

14
00:01:56,070 --> 00:01:59,555
32 m2, vlastne najmenšia,
akú sme doteraz videli.

15
00:01:59,601 --> 00:02:03,387
Nie, na 83. ulici mala iba 24 m2.

16
00:02:03,513 --> 00:02:06,640
Nie, tá mala 33. 6x5.5.

17
00:02:07,489 --> 00:02:10,052
Ale na 98. ulici bola
rozhodne menšia.

18
00:02:10,083 --> 00:02:12,273
Tá mala 32m2 a takisto
výhľad na východ.

19
00:02:12,328 --> 00:02:14,404
No dobre, ona má tú vec
s pamäťou, takže...

20
00:02:14,459 --> 00:02:18,150
Pozrime sa na to z lepšej stránky!
Novo zrekonštruovaný,

21
00:02:18,204 --> 00:02:20,486
dostane nové vybavenie,

22
00:02:20,505 --> 00:02:24,668
minimálny hluk z ulice
a spomenula som už?

23
00:02:24,723 --> 00:02:29,880
........