1
00:00:11,548 --> 00:00:13,742
- To je 872.
- Vtipkuješ.

2
00:00:14,140 --> 00:00:15,516
Prečo? Nepáči sa?

3
00:00:15,547 --> 00:00:19,008
Podľa mňa je to krásne.
Len... wow!

4
00:00:19,562 --> 00:00:22,015
Čo povieš, ak to
spravíme oficiálne?

5
00:00:22,758 --> 00:00:24,344
Chceš ma preniesť cez práh?

6
00:00:24,375 --> 00:00:26,170
Ak už niečo robíš,
rob to poriadne!

7
00:00:26,196 --> 00:00:27,533
Naozaj?

8
00:00:30,279 --> 00:00:31,492
Nie, že ma pustíš!

9
00:00:37,631 --> 00:00:39,569
Vždy som chcela bývať
v nájomnom dome.

10
00:00:39,658 --> 00:00:42,187
- Teraz sa to stalo.
- Tak je.

11
00:00:43,765 --> 00:00:45,093
Pozri sa!

12
00:00:46,102 --> 00:00:49,742
- Opatrne, uvidia to susedia.
- To je cieľ.

13
00:00:51,183 --> 00:00:54,828
Vieš, manželstvo nie je taká zlá vec.

14
00:01:00,457 --> 00:01:02,125
O dva dni skôr

15
00:01:04,109 --> 00:01:05,648
- Hej, počuješ?
- Lepšie by som počula,

16
00:01:05,681 --> 00:01:06,982
ak by si nekričal.

17
00:01:07,017 --> 00:01:08,913
- Kde si? - Na tom japonskom
mieste u Greene

18
00:01:08,939 --> 00:01:10,177
kde je chutné sushi.

19
00:01:10,266 --> 00:01:12,234
Kam sme šli, po
uzavretí prípadu Burrela.

20
00:01:12,258 --> 00:01:15,443
Yashin, áno, po pravde to
bolo po prípade Zuniga.

21
00:01:15,474 --> 00:01:16,780
<i>Dobre. Čo som vtedy jedol?</i>

22
00:01:16,815 --> 00:01:20,031
Rolku z morského úhora, nie?

23
........