1
00:00:17,984 --> 00:00:22,397
MAGIC BOX uvádí

2
00:00:59,525 --> 00:01:04,068
TEMNOTA NEVYŽENE TEMNOTU.

3
00:01:04,322 --> 00:01:07,738
TO DOKÁŽE JEN SVĚTLO.

4
00:01:08,076 --> 00:01:10,033
MARTIN LUTHER KING, JR.

5
00:01:20,922 --> 00:01:23,876
1926
MACON, GEORGIE

6
00:01:24,258 --> 00:01:28,588
<i>Znal jsem jen bavlnu.</i>

7
00:01:30,390 --> 00:01:32,466
<i>Byla to těžká práce.</i>

8
00:01:36,687 --> 00:01:40,436
Bavlna je zralá,
když praskne pupen.

9
00:01:41,359 --> 00:01:45,522
Vřídek má tvar hvězdy,
jako jsou hvězdy na nebi.

10
00:01:47,240 --> 00:01:48,900
Nebo jako tvá hlava.

11
00:01:49,117 --> 00:01:50,741
Tohle je bavlna?

12
00:01:54,122 --> 00:01:57,491
<i>Nevadilo mi to,</i>
<i>protože jsem pracoval s tátou.</i>

13
00:01:57,709 --> 00:02:00,460
- Rychle, vyfoť nás.
- Vyfotím vás všechny.

14
00:02:00,837 --> 00:02:03,125
Proč se neusmíváte?

15
00:02:05,967 --> 00:02:07,295
Úsměv.

16
00:02:12,890 --> 00:02:15,595
Hattie. Potřebuju pomoct ve stodole.

17
00:02:17,186 --> 00:02:18,562
Pojď.

18
00:02:27,905 --> 00:02:30,527
- Tati, kam vede mámu?
- Pracuj.

19
00:02:33,077 --> 00:02:35,236
Cecile! Vrať se, chlapče!

20
00:02:37,040 --> 00:02:39,827
- Mami!
- Pojď sem.

21
00:02:40,334 --> 00:02:44,546
Podívej se na mě.
Nenech se bělochem vyprovokovat.

22
00:02:44,630 --> 00:02:47,382
Tohle je jeho svět.
My v něm jen žijeme.

23
00:02:47,467 --> 00:02:50,254
Slyšíš? A teď se vrať k práci.
........