1
00:00:41,292 --> 00:00:42,959
ĎALŠÍ FILM

2
00:00:43,211 --> 00:00:46,296
OD MNOHÝCH ĽUDÍ

3
00:00:49,967 --> 00:00:51,218
<i>Volám sa</i>

4
00:00:51,469 --> 00:00:53,261
<i>Flint Lockwood. Celý život</i>

5
00:00:53,512 --> 00:00:56,056
<i>som chcel byť veľkým vynálezcom.</i>

6
00:00:56,515 --> 00:00:57,724
<i>Presne ako môj hrdina.</i>

7
00:00:57,975 --> 00:01:01,770
<i>Vedecky úžasný svet vedy.</i>

8
00:01:02,021 --> 00:01:02,979
VYNÁLEZCA

9
00:01:03,231 --> 00:01:05,523
<i>S vašim hostiteľom, Chesterom V.</i>

10
00:01:05,775 --> 00:01:07,901
<i>Vitajte späť, priatelia vedy.</i>

11
00:01:08,152 --> 00:01:11,071
Zasvätil som svoj život
vynaliezaniu budúcnosti.

12
00:01:11,322 --> 00:01:13,531
Ale každý sen má svoj začiatok.

13
00:01:13,783 --> 00:01:16,326
Stále si pamätám svoj prvý vynález:

14
00:01:16,577 --> 00:01:18,495
Skromnú Potravinovú tyčinku.

15
00:01:19,664 --> 00:01:22,582
<i>Bolo to, akoby Chester V</i>
<i>hovoril priamo mne</i>

16
00:01:22,833 --> 00:01:24,459
<i>jazykom vedy.</i>

17
00:01:24,710 --> 00:01:25,835
Teraz sa na nás pozrite.

18
00:01:26,087 --> 00:01:29,381
Naša nová Potravinová tyčinka XL
s ochutenými krištáľmi.

19
00:01:29,632 --> 00:01:32,801
Aj po toľkých rokoch obšťastňuje ľudí.

20
00:01:33,052 --> 00:01:36,221
Takže deti,
skoro určite sa nestanete mnou.

21
00:01:36,472 --> 00:01:39,849
Ale pamätajte,
veda nikdy nie je malá.

22
00:01:40,101 --> 00:01:41,685
Malí sú len vedci!

23
00:01:41,936 --> 00:01:43,895
Milujeme ťa, Chester V!

24
00:01:44,313 --> 00:01:47,732
Keď už hovoríme o malých vedcoch,
........