1
00:00:01,166 --> 00:00:03,232
<i>V předchozích dílech
Agents of S.H.I.E.L.D...</i>

2
00:00:03,266 --> 00:00:06,202
Proč by vám S.H.I.E.L.D.
tajil podrobnosti vaší smrti?

3
00:00:06,236 --> 00:00:08,037
Co se stalo na Tahiti?

4
00:00:08,072 --> 00:00:09,605
Ředitel Fury

5
00:00:09,623 --> 00:00:11,374
měl tým vědců,
kteří pracovali dnem i nocí.

6
00:00:11,408 --> 00:00:13,943
- Chtěl jsem zemřít.
- A my vás měli nechat.

7
00:00:13,961 --> 00:00:15,328
Jakmile zajmeme Quinna,

8
00:00:15,379 --> 00:00:16,913
budeme o krok blíž Jasnovidci.

9
00:00:16,947 --> 00:00:20,216
- Kde je Skye?
- Agente Coulsone, je nebezpečné

10
00:00:20,250 --> 00:00:22,418
ji sem poslat jen tak, samotnou.

11
00:00:25,305 --> 00:00:27,289
Pane bože. Vydrž.

12
00:00:27,307 --> 00:00:28,925
- Dejte ji tam!
- Funguje to?

13
00:00:28,959 --> 00:00:33,462
Musíme ji dostat
do zdravotnického zařízení a rychle.

14
00:00:33,679 --> 00:00:36,670
www.serialzone.cz | www.neXtWeek.cz
www.comicspoint.cz | www.whedon.cz

15
00:00:36,670 --> 00:00:39,670
Překlad: Alexka & aaaja
Korekce: PanDan

16
00:00:43,807 --> 00:00:46,409
Před dvěma hodinama ji
dvakrát střelili zblízka do břicha.

17
00:00:46,443 --> 00:00:49,112
Je v tachykardii,
hypotenzní a ztratila spoustu krve.

18
00:00:49,146 --> 00:00:52,115
Museli jsme snížit její tělesnou
teplotu, abychom ji sem dopravili.

19
00:00:52,149 --> 00:00:54,033
Díky tomu nejspíš přežila tak dlouho.

20
00:00:54,084 --> 00:00:55,368
Uděláme, co budeme moct.

21
00:01:00,824 --> 00:01:05,294
- Bože. Jsem zmatkář.
- Ne, byla jste skvělá.

22
00:01:07,330 --> 00:01:09,765
Intubujte a začneme
........