1
00:00:01,005 --> 00:00:03,480
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,136 --> 00:00:08,020
Tohle opravdu chceš, bratře?

3
00:00:08,057 --> 00:00:09,725
Proč spolu pořád bojujeme!?

4
00:00:09,763 --> 00:00:14,157
Když zaútočíme společně, nebude
třeba zabíjet naše mladíky.

5
00:00:14,183 --> 00:00:16,476
Moje mysl se ubírá stejným
směrem, jako ta Ragnarova.

6
00:00:16,520 --> 00:00:18,856
Půjdu s vámi na nájezd.

7
00:00:19,248 --> 00:00:21,866
Musím odejít.
Každý mě tu nenávidí.

8
00:00:21,891 --> 00:00:25,578
Ale chystáš se odejít
a ani se se mnou nerozloučit?

9
00:00:25,616 --> 00:00:28,407
- Kdo je Aslaug?
- Je to Gotalandská princezna.

10
00:00:28,437 --> 00:00:31,426
- Spal jsi s ní?!
- Ano.

11
00:00:31,724 --> 00:00:35,152
Nemiluju ji. Ale tato žena
nosí mé dítě.

12
00:00:35,190 --> 00:00:37,173
Musíš ji přijmout.

13
00:00:37,205 --> 00:00:39,893
Urazil jsi mě a ponížil.

14
00:00:39,943 --> 00:00:42,599
Nemám jinou možnost
než tě opustit.

15
00:00:42,646 --> 00:00:44,831
Jdu s tebou.

16
00:00:45,732 --> 00:00:47,932
www.neXtWeek.cz uvádí

17
00:00:47,933 --> 00:00:49,633
Vikings S02E02 - Invasion

18
00:00:50,026 --> 00:01:35,804
Překlad: kvakkv, DENERICK
www.NeXtWeek.cz

19
00:01:42,807 --> 00:01:44,406
Ubbe!

20
00:01:44,429 --> 00:01:46,844
- Matko!
- Pojď sem.

21
00:01:47,544 --> 00:01:53,122
<i>.:O čtyři roky později:.</i>

22
00:01:56,751 --> 00:01:59,948
Zjistíme, co dělá tvůj
bratr Hvitserk.

23
........