1
00:00:01,507 --> 00:00:04,678
Neznám nikoho,
komu by fungoval vztah na dálku.

2
00:00:04,696 --> 00:00:06,656
Ale nechci tě stavět do téhle pozice

3
00:00:06,681 --> 00:00:11,035
a jediná cesta z toho je,
že půjdeš na Stanford.

4
00:00:11,069 --> 00:00:13,954
Pojď do mě, Tannere.
Proto tu jsi.

5
00:00:13,989 --> 00:00:15,239
Záleží ti na ní.

6
00:00:15,290 --> 00:00:18,325
Myslíš si, že neřekl nic,
co by se mě taky dotklo?

7
00:00:18,359 --> 00:00:21,462
No, aspoň to nevytahuju,
protože teď musíme držet spolu.

8
00:00:21,496 --> 00:00:23,363
Držet spolu znamená říkat pravdu.

9
00:00:23,381 --> 00:00:25,666
Nelíbí se mi, že jdou po tobě.

10
00:00:25,700 --> 00:00:26,884
Myslíš si, že to neustojím!

11
00:00:26,918 --> 00:00:28,252
Ty mě neposloucháš.

12
00:00:28,303 --> 00:00:29,703
Já to neustojím.

13
00:00:29,721 --> 00:00:32,672
Pokud se mnou chceš jen pracovat,
můžu si najít práci jinde.

14
00:00:32,690 --> 00:00:35,142
Scottie, to není vše, co chci.

15
00:00:35,176 --> 00:00:36,176
Tak to řekni.

16
00:00:36,210 --> 00:00:38,095
Chci tě ve svém životě.

17
00:00:38,146 --> 00:00:41,381
Nechci, aby odešla,
ale nemůžu s tím nic udělat.

18
00:00:41,399 --> 00:00:42,683
Dokončila jsem svůj seznam.

19
00:00:42,717 --> 00:00:44,384
A?

20
00:00:44,402 --> 00:00:45,402
Zůstáváš?

21
00:00:45,437 --> 00:00:48,939
Zkus mě zastavit.

22
00:00:48,990 --> 00:00:53,077
Na tomhle místě jsou složky
všech studentů Harvardu.

23
00:00:53,111 --> 00:00:55,946
Na nic tu nesahej.

........