1
00:00:30,660 --> 00:00:32,993
V predošlých dieloch Reign...
Nostradamus

2
00:00:33,028 --> 00:00:37,065
mal víziu tvojej smrti,
spôsobenú mnou, ak sa vezmeme.

3
00:00:37,099 --> 00:00:39,800
Vydám sa za vášho syna,
ale nie Francisa...Basha

4
00:00:39,834 --> 00:00:43,304
Legitimizujte ho a spravte z neho
nasledujúceho kráľa Francúzska.

5
00:00:43,338 --> 00:00:47,007
Všetko, čo sme mali, zahadzuješ pre povery!

6
00:00:49,611 --> 00:00:50,911
Nemôžeme. Mary...

7
00:00:50,946 --> 00:00:52,846
Už nie je súčasťou môjho života.

8
00:00:52,881 --> 00:00:54,882
Kráľ ju plánuje do týždňa popraviť.

9
00:00:54,916 --> 00:00:56,383
Obvinil vás z cudzoložstva.

10
00:00:56,417 --> 00:00:58,819
Clarissa, drahá, počúvaj ma.
Som tvoja matka.

11
00:00:58,853 --> 00:01:00,020
Dovoľ nám, aby sme ťa milovali.

12
00:01:00,055 --> 00:01:02,389
Trvalo by nám hodiny vykopať jej hrob.

13
00:01:02,423 --> 00:01:03,958
Aj tak nás tu nikto nekontroluje.

17
00:01:19,220 --> 00:01:22,588
Spravte tú ranu na istotu a rýchlo.

18
00:01:22,622 --> 00:01:24,857
Pamätajte, že som vám zaplatila extra.

19
00:01:25,859 --> 00:01:27,760
Nechcem, aby moje deti videli

20
00:01:27,795 --> 00:01:29,528
ako ma rozseknete.

21
00:01:30,330 --> 00:01:32,264
Nezlomte tú sponu.

22
00:01:32,332 --> 00:01:34,734
Sľúbila som ju jednej z mojich dám.

23
00:01:38,538 --> 00:01:39,838
Krevety?

24
00:01:39,872 --> 00:01:41,773
Moja najmladšia dcéra ich nemôže jesť.

25
00:01:44,311 --> 00:01:46,245
Kvety.

26
00:01:46,313 --> 00:01:48,581
Plné vázy, kaskádový kytice...

27
00:01:48,648 --> 00:01:51,049
- kde sú?
........