1
00:01:31,599 --> 00:01:35,968
„věnováno hudebním prükopníküm
Memphisu a New Orleans...

2
00:01:36,040 --> 00:01:39,965
kteří dali přednost
„horkému" před „sladkým“-

3
00:01:40,040 --> 00:01:44,489
prvním jazzmenüm, kteří vytáhli
americkou hudbu ze zápecí...

4
00:01:44,559 --> 00:01:48,359
na světla ramp...

5
00:01:49,919 --> 00:01:55,881
„New Orleans v 90. letech."

6
00:02:02,159 --> 00:02:04,048
To seš ty, Jeffe?
Pojď sem.

7
00:02:04,119 --> 00:02:06,929
To jsem já, šéfe.
Potřebuji flákotu na monokl.

8
00:02:07,000 --> 00:02:08,411
Co se stalo?

9
00:02:08,479 --> 00:02:11,403
Neshodnul jsem se
s jedním Etiopanem.

10
00:02:11,480 --> 00:02:13,960
Kde je Jeff?
Myslel jsem, že ho jdeš hledat.

11
00:02:14,039 --> 00:02:16,610
- Našel jsem ho.
- Proč jsi ho nepřivedl domů?

12
00:02:16,680 --> 00:02:18,762
- Nechtěl se mnou jít.
- Jak to?

13
00:02:18,840 --> 00:02:20,410
Kde je?

14
00:02:20,479 --> 00:02:22,322
Tak kde je?

15
00:02:22,399 --> 00:02:24,367
Nerad vám to říkám...

16
00:02:24,439 --> 00:02:26,601
ale je dole u mola
na Basin Street.

17
00:02:26,680 --> 00:02:29,365
Basin Street? Proboha!
Püjdeš se mnou.

18
00:02:29,439 --> 00:02:31,919
Můj syn na Basin Street.

19
00:02:31,999 --> 00:02:33,524
Tak pojď!

20
00:02:42,120 --> 00:02:45,169
Zlato, s tebou se ten taneček
pěkně šlape!

21
00:03:06,280 --> 00:03:09,523
Něco mi tu nehraje.
Pořád slyším ozvěnu.

22
00:03:10,320 --> 00:03:12,800
Ten chlap ani nepozná
........