1
00:00:40,839 --> 00:00:44,239
( MICHAEL ) Když se můj tchán ujistil
o činnosti Fleur v zotavovně

2
00:00:44,765 --> 00:00:47,376
a její oddanosti věci přestavbě brlohů,

3
00:00:48,061 --> 00:00:52,689
tak odcestoval dolů na západ země
aby "se podíval na své kořeny".

4
00:00:53,699 --> 00:00:55,672
Navzdory vlastnického pudu k Fleur,

5
00:00:56,395 --> 00:00:59,702
neodhadl rafinovanost ženského
pokolení Forsytů 20.století.

6
00:01:00,732 --> 00:01:02,182
Totiž hru na schovávanou.

7
00:01:06,106 --> 00:01:08,902
- Kde je rafaelista ?
- Šel se projít.

8
00:01:09,559 --> 00:01:13,095
Jste téměř hotovi.
Není to špatné. Nemyslíte ?

9
00:01:15,344 --> 00:01:17,484
Věděl jste, že se nechávám portrétovat
v dopoledních hodinách ?

10
00:01:25,857 --> 00:01:26,699
Líbí se vám to ?

11
00:01:31,366 --> 00:01:34,059
- Ano.
- Já si nejsem jistá, že se mi líbí.

12
00:01:34,656 --> 00:01:37,028
- Ale šaty jsou rozkošné.
- Jsou to vaše barvy, zlato a stříbro.

13
00:01:37,602 --> 00:01:39,707
- Líbí se mi zvonečky.
- Opravdu zvoní. Promiňte.

14
00:01:41,549 --> 00:01:44,798
- Co hledáte ?
- Kabelku. Mám v ní šekovou knížku.

15
00:01:45,872 --> 00:01:52,389
- Kde proboha je ? Ach.
- Zapomněla jste ji schválně, že ano ?

16
00:01:53,173 --> 00:01:54,748
Proč bych to proboha dělala ?

17
00:01:55,664 --> 00:01:59,604
Vzpomínám si, jak jste kdysi
upustila kapesník.

18
00:02:01,623 --> 00:02:04,698
Vy si to pamatujete ? To já taky.

19
00:02:11,877 --> 00:02:14,370
- Mohu vás zavézt až do Dorkingu.
- Ne, děkuji.

20
00:02:15,061 --> 00:02:17,350
Pojďte. Odtamtud můžete chytit
dřívější vlak.

21
00:02:18,037 --> 00:02:20,221
- Já vás přece nekousnu.
- Tak dobře.

22
........