1
00:01:07,096 --> 00:01:09,146
Davide...

2
00:01:10,429 --> 00:01:13,806
Řekněte mi, co se stalo. Naposledy.

3
00:01:15,388 --> 00:01:17,307
Rozumíte mi?

4
00:01:21,096 --> 00:01:22,731
Ano.

5
00:01:27,304 --> 00:01:29,603
Koupili jsme si dům na venkově.

6
00:01:43,721 --> 00:01:46,518
Náš sen se splnil.

7
00:01:54,721 --> 00:01:58,098
Tímto prohlašuji tento kus země
za náš majetek, lásko.

8
00:02:00,929 --> 00:02:02,682
Poslední drobnost.

9
00:02:04,054 --> 00:02:05,725
Správně.

10
00:02:09,263 --> 00:02:10,731
Tady máte.

11
00:02:10,846 --> 00:02:13,939
Proboha, to ne. Vezměte si tohle.

12
00:02:16,971 --> 00:02:18,855
Je to čerstvě natřené.

13
00:02:31,471 --> 00:02:34,350
-Gratuluji k vašemu novému domovu.
-Díky.

14
00:02:52,221 --> 00:02:55,230
-Chci ti něco ukázat.
-Co?

15
00:02:57,179 --> 00:02:59,727
Počkej a uvidíš. Pojď.

16
00:03:07,929 --> 00:03:11,603
PŘES OKRAJ

17
00:04:36,971 --> 00:04:39,140
-Co je?
-Nic.

18
00:04:39,929 --> 00:04:44,100
Měl jsem chuť sem zajít
a podívat se na ten výhled.

19
00:04:46,679 --> 00:04:51,764
-Hele, támhle je orel.
-Vážně?

20
00:04:56,804 --> 00:05:00,146
-Žádného orla nevidím.
-Díváš se špatným směrem.

21
00:05:00,554 --> 00:05:03,398
Podívej se na skálu. Vidíš?

22
00:05:03,763 --> 00:05:06,891
Někdo tam něco napsal.

23
00:05:08,221 --> 00:05:10,982
Je to žádost ruku.

24
........