1
00:01:51,902 --> 00:01:55,363
Naším dalším hostem
je výjimečná žena.

2
00:01:55,655 --> 00:01:58,325
Básnířka, zpěvačka a autorka.

3
00:01:58,408 --> 00:02:01,995
Pletařka, sběratelka
a výtvarná umělkyně.

4
00:02:02,078 --> 00:02:07,334
Představujeme vám
Chilanku Violetu Parrovou!

5
00:02:07,542 --> 00:02:09,377
Silný potlesk, prosím!

6
00:02:17,844 --> 00:02:20,513
-Běž nasbírat lístky!
-Cože?

7
00:02:22,849 --> 00:02:25,477
Běž nasbírat eukalyptové lístky.

8
00:03:10,438 --> 00:03:15,569
VIOLETA ODEŠLA DO NEBE

9
00:04:13,960 --> 00:04:16,296
Mami. Mami.

10
00:04:16,379 --> 00:04:18,548
Mami, probuď se!

11
00:04:18,632 --> 00:04:21,468
Mami, prober se, to není vtipný!

12
00:04:21,551 --> 00:04:23,303
Mami!

13
00:04:29,643 --> 00:04:32,395
-Mami, to není vtipný.
-Jak to, že ne?

14
00:04:32,520 --> 00:04:35,023
Ty nemáš smysl pro humor, chlapče.

15
00:04:35,106 --> 00:04:37,943
-Tohle není k smíchu.
-Hele, trochu úcty!

16
00:04:40,779 --> 00:04:42,948
Nadřel ses, že jsi unavenej?

17
00:04:43,031 --> 00:04:45,075
Ani nevíme, kam jdete.

18
00:04:45,158 --> 00:04:49,120
Jen pojď. Kdo hledá, ten najde.

19
00:05:07,639 --> 00:05:09,474
Je tu někdo?

20
00:05:15,438 --> 00:05:18,567
Haló! S dovolením.

21
00:05:35,041 --> 00:05:36,918
Promiňte.

22
00:05:37,919 --> 00:05:42,048
Proč koukáte oknem?
Pojďte dovnitř.

23
00:05:43,008 --> 00:05:44,634
Děkuju.

24
........