1
00:00:04,550 --> 00:00:06,550
<b>PROBÍHÁ SOULOŽ</b>

2
00:00:08,021 --> 00:00:10,623
Výmluvnější než ponožka.

3
00:00:20,366 --> 00:00:21,533
Kávu?

4
00:00:21,535 --> 00:00:23,269
Nevím, jak ji máte ráda.

5
00:00:23,271 --> 00:00:25,638
Stačí černá, děkuji.

6
00:00:25,640 --> 00:00:26,639
Já jsem Joan.

7
00:00:26,641 --> 00:00:28,791
Tatiana.

8
00:00:28,793 --> 00:00:30,709
Prosím, ten kelímek

9
00:00:30,711 --> 00:00:34,430
neberte jako výzvu k rychlému odchodu.

10
00:00:34,432 --> 00:00:36,599
Abyste věděla,
Watsonová, Tatiana spěchá sama

11
00:00:36,601 --> 00:00:38,017
od sebe.

12
00:00:38,019 --> 00:00:40,519
Dnes ráno má kázání.

13
00:00:40,521 --> 00:00:42,738
Děkuji za kávu.

14
00:00:42,740 --> 00:00:44,573
A tobě za noc.

15
00:00:44,575 --> 00:00:45,775
Vyprovodím se.

16
00:00:48,279 --> 00:00:49,762
Kázání?

17
00:00:49,764 --> 00:00:52,948
Je nějakou pastorkou.

18
00:00:52,950 --> 00:00:55,451
A její příjmení je?

19
00:00:55,453 --> 00:00:57,453
Nejspíše hezké.

20
00:00:57,455 --> 00:01:00,572
Takže včera to byla archeoložka.

21
00:01:00,574 --> 00:01:02,074
Minulý týden

22
00:01:02,076 --> 00:01:05,244
učitelka a kouzelnice?

23
00:01:05,246 --> 00:01:07,579
Pohřebnice, Sylvia je pohřebnice.

24
00:01:07,581 --> 00:01:10,216
Kouzelnice odjela
na turné před měsícem.

25
00:01:10,218 --> 00:01:13,052
........