1
00:00:00,000 --> 00:00:01,880
Miluju tě, Martho Costellová.

2
00:00:02,000 --> 00:00:03,959
Stojíte na pokraji zániku.

3
00:00:03,960 --> 00:00:06,399
Jediný důvod,
proč ještě existujete, jsem já,

4
00:00:06,400 --> 00:00:07,959
tak si na mě zvykejte, Billy.

5
00:00:07,960 --> 00:00:12,119
- Nedostal jsem povolení k návštěvě.
- Proč? - Protože o ně David nepožádal.

6
00:00:12,120 --> 00:00:14,999
Tvoje návštěva
by ho asi příliš rozrušila.

7
00:00:15,000 --> 00:00:18,950
Chcete kariéru žalobce, nebo občasnou
kost, kterou vám hodí ředitel,

8
00:00:18,968 --> 00:00:21,148
co postavil fungování Shoe Lane
na chlastu a kecech?

9
00:00:21,167 --> 00:00:24,588
Nicola ze státního zastupitelství je
připravená udělat z vás svou jedničku.

10
00:00:24,597 --> 00:00:28,389
- Nemůžu být jen právník, Clive.
- Ale Martho... - Dej mi pokoj!

11
00:00:57,482 --> 00:00:59,542
Překlad: datel071

12
00:01:11,918 --> 00:01:13,560
Jen se na to podívej, Jakeu.

13
00:01:14,565 --> 00:01:16,956
Dědictví,
pro které stojí za to zemřít.

14
00:01:17,240 --> 00:01:19,960
Vstřebávej a dychti.

15
00:01:24,214 --> 00:01:26,284
Byla tu Alžběta I., Jakeu,

16
00:01:27,026 --> 00:01:29,994
třetí nejvýznamnější panna
v dějinách.

17
00:01:30,242 --> 00:01:33,560
- Kdo jsou ty...?
- Madona a Madonna.

18
00:01:34,671 --> 00:01:36,768
Je možné, že stála přímo tady, Jakeu.

19
00:01:38,381 --> 00:01:40,139
Co jí asi běželo hlavou?

20
00:01:41,066 --> 00:01:44,226
"Kdo přijde po mně? Bezdětná jsem.

21
00:01:44,346 --> 00:01:47,844
Komu odkáži svůj trůn a ostrov?"

22
00:01:50,477 --> 00:01:51,805
Nastane chvíle, Jakeu,

23
00:01:51,815 --> 00:01:55,387
........