1
00:01:04,342 --> 00:01:09,342
preklad a úprava
petrik1

2
00:01:10,242 --> 00:01:15,342
petrik1
petrikn1@gmail.com

3
00:01:16,442 --> 00:01:16,642
petrik1
pre titulky.com

4
00:01:22,934 --> 00:01:24,587
Ahoj, Patty.

5
00:01:34,647 --> 00:01:39,647
Lizzie Borden vzala sekeru

6
00:01:45,269 --> 00:01:52,211
<i>Počul som, že si odhodila svojho chlapa</i>

7
00:01:52,213 --> 00:01:57,964
<i>Zober ho, veď ho len nenecháš</i>

8
00:01:57,966 --> 00:02:04,080
<i>Je to škoda, zlato,
ale vždy som to vedel</i>

9
00:02:04,082 --> 00:02:08,114
<i>Prosto touto cestou, ktorou sa dáš<i>

10
00:02:08,116 --> 00:02:09,570
Dnes to boli neuveriteľné slová,
reverend.

11
00:02:09,572 --> 00:02:11,554
Ďakujem veľmi pekne,
pán Borden.

12
00:02:14,365 --> 00:02:19,787
<i>Je to iba to bláznivé dievča,
a ja sa nestratím...</i>

13
00:02:19,789 --> 00:02:20,977
Je krásny deň.

14
00:02:20,979 --> 00:02:22,134
Oh, horúci.

15
00:02:25,276 --> 00:02:27,953
Videla si nový koč,
čo majú Andersonovci?

16
00:02:27,955 --> 00:02:31,358
Otec dáva prednosť chôdzi.

17
00:02:31,360 --> 00:02:32,714
Pán Borden,
ako je to celé?

18
00:02:32,716 --> 00:02:34,500
Dobre, dobre, dobre.

19
00:02:34,502 --> 00:02:36,285
Vaše dcéry vyzerajú krásne.

20
00:02:36,287 --> 00:02:37,376
Krásne?

21
00:02:38,178 --> 00:02:39,658
Ak sú tak krásne,

22
00:02:39,660 --> 00:02:42,370
prečo už teraz nemám
mnoho vnúčat?

23
00:02:55,563 --> 00:02:59,132
........