1
00:00:00,977 --> 00:00:03,959
<i>Tento týden si připomínáme
výročí smrti Joe Carrolla.</i></i>

2
00:00:04,235 --> 00:00:05,622
Joe byl tady.
Utekl.

3
00:00:05,752 --> 00:00:09,052
Někdo mu dal tip.
Někdo z FBI mu pomáhá.

4
00:00:09,157 --> 00:00:12,126
- Ty jsi mě přinutila odejít z FBI.
- Prosím, Jano.

5
00:00:12,127 --> 00:00:13,394
Pověz mi o Corbinu.

6
00:00:13,395 --> 00:00:16,669
O Corbinu? No, pořád
to tam je, pokud vím.

7
00:00:16,670 --> 00:00:18,465
Co je to vůbec za kult?

8
00:00:18,466 --> 00:00:21,345
Podle Rodericka je to
zranitelná skupina.

9
00:00:21,436 --> 00:00:23,284
Ahoj, Roberte.
Omlouvám se, že jdu pozdě.

10
00:00:23,285 --> 00:00:25,733
Promiň, Joe. Přál bych si,
aby to šlo jinak.

11
00:00:25,734 --> 00:00:27,573
Všichni na kolena!

12
00:00:27,574 --> 00:00:29,913
Pokud chcete jít dovnitř,
musíte ukázat pokoru.

13
00:00:29,914 --> 00:00:33,280
Vím, že tě svět bere jako něco extra,
s tím tvým kultem a bandou následovníků,

14
00:00:33,281 --> 00:00:35,846
ale tady jsi sám
obyčejným následovníkem.

15
00:00:35,847 --> 00:00:37,173
Rád tě poznávám, Micahu.

16
00:00:37,174 --> 00:00:40,839
Hledáš tedy místo k úkrytu.
A co mi můžeš nabídnout, Joe?

17
00:00:40,840 --> 00:00:45,903
Nabízím ti své pokorné služby
jako oplátku za tvou pohostinnost.

18
00:00:45,904 --> 00:00:53,077
Kdo z vás je připravený
učinit oběť?

19
00:00:53,078 --> 00:00:55,679
Ne! Ne!

20
00:00:57,115 --> 00:00:58,415
Proč jste to udělali?

21
00:00:58,416 --> 00:01:00,818
Emma je naživu.
Brzy ji uvidíte.

22
........