1
00:00:00,512 --> 00:00:02,713
<b><i>V minulých dílech jste viděli...</i></b>

2
00:00:03,413 --> 00:00:07,217
Zachránil jsi Skye život.
Tak proč tě to netěší?

3
00:00:07,417 --> 00:00:11,989
Když jsem tam dole viděl,
co jsem tam podstoupil, bál jsem se,

4
00:00:12,189 --> 00:00:14,659
že by mohla trpět stejně jako já.

5
00:00:14,859 --> 00:00:16,461
Spím s agentem Wardem.

6
00:00:16,661 --> 00:00:19,327
- Když z toho bude problém?
- Ukončím to.

7
00:00:22,240 --> 00:00:26,240
<b><i>edna.cz/Agents-of-SHIELD</i> uvádí...</b>

8
00:00:38,580 --> 00:00:41,151
Jenom pro něco skočím.

9
00:00:42,751 --> 00:00:45,286
Hned budu zpátky, má lásko.

10
00:00:56,565 --> 00:01:01,637
Holka jako ty může mít
jakýhokoliv chlapa si zamane, puso.

11
00:01:02,737 --> 00:01:06,375
Tak proč sis brala toho
zakrslíka? Je zazobanej?

12
00:01:06,575 --> 00:01:08,977
Není to můj ženich.

13
00:01:09,177 --> 00:01:11,814
Jeho nevěstě jsem
ho dnes odebrala.

14
00:01:13,014 --> 00:01:16,652
- Potřebovala jsem bezpečný průchod.
- Jsi v maléru?

15
00:01:16,852 --> 00:01:21,390
Protože jestli se potřebuješ
držet při zemi, tady je to dobrý.

16
00:01:24,093 --> 00:01:26,461
Co jest tohle za bestii?

17
00:01:26,661 --> 00:01:29,198
Heritage Softail z roku 1987.

18
00:01:30,298 --> 00:01:33,298
Naskoč si, ať ucítíš ty grády.

19
00:01:35,168 --> 00:01:37,236
Jak majestátní.

20
00:01:37,938 --> 00:01:40,909
- Jak se jmenuješ?
- Chlapi mi říkaj Rooster.

21
00:01:41,109 --> 00:01:44,911
Tví muži? Jsi jejich vůdcem?

22
00:01:46,247 --> 00:01:48,247
Co si pamatuju, tak jo.

23
00:01:54,054 --> 00:01:58,623
<i>Ty a tví muži nyní sloužíte mně.</i>
........