1
00:00:00,017 --> 00:00:01,532
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

2
00:00:01,547 --> 00:00:03,723
<i>Skoro jsem vykrvácela
na lakrosovém hřišti.</i>

3
00:00:05,597 --> 00:00:07,918
<i>Má bolesti?
Myslela jsem, že už se teď bude hojit.</i>

4
00:00:07,957 --> 00:00:10,182
<i>Vrátíte sílu nemetonu.</i>

5
00:00:10,213 --> 00:00:13,927
<i>Nokicune se živí
na chaosu, sváru a bolesti.</i>

6
00:00:14,155 --> 00:00:16,297
<i>Potřebuju, abyste mi ho pomohli zastavit.</i>

7
00:00:16,473 --> 00:00:18,977
<i>Je teď nokicune.</i>

8
00:00:29,057 --> 00:00:30,858
Ty mi chceš dát pouta?

9
00:00:32,176 --> 00:00:37,785
Pokud je tady pořád můj syn,
pokud přede mnou pořád je část z něj,

10
00:00:38,449 --> 00:00:41,261
tak si je dobrovolně nasadí
a půjde se mnou,

11
00:00:42,112 --> 00:00:43,570
protože ví,

12
00:00:45,695 --> 00:00:51,197
že jsem tady, abych ho chránil
před ním samotným a před ostatními.

13
00:01:18,080 --> 00:01:19,791
Ty nejsi můj syn.

14
00:01:57,530 --> 00:02:00,201
Argente, poslouchej mě. Nedělej to.

15
00:02:00,403 --> 00:02:03,260
Proč ne? Už jsem to udělal.

16
00:02:03,752 --> 00:02:08,759
Vlkodlaci, Berserkové.
Klidně si můžu na seznam přidat nokicune.

17
00:02:13,117 --> 00:02:16,737
- Nezastřelíš mého syna.
- Sám jsi to řekl, šerife.

18
00:02:17,745 --> 00:02:19,409
To není tvůj syn.

19
00:02:19,862 --> 00:02:21,063
Polož ji.

20
00:02:22,892 --> 00:02:23,959
Polož ji.

21
00:02:23,996 --> 00:02:28,001
Tati, on mě zastřelí.
Zabije mě, tati.

22
00:02:28,032 --> 00:02:30,944
- Neposlouchej ho.
- Polož ji.

23
00:02:31,178 --> 00:02:32,886
........