1
00:00:01,105 --> 00:00:03,070
<i>V předchozích dílech
Pretty Little Liars... </i>

2
00:00:03,220 --> 00:00:05,520
Patří to Alison.
Jsou tam kontaktní informace,

3
00:00:05,522 --> 00:00:08,223
možná na jiné lidi, co jí pomáhají,
nebo místa, kde může zůstat.

4
00:00:08,225 --> 00:00:11,193
To je Dean Stavros.
Nějakou dobu u nás zůstane.

5
00:00:11,195 --> 00:00:12,894
Jsem poradce pro alkoholově
a drogově závislé.

6
00:00:12,896 --> 00:00:16,064
Když tě policie vyslýchala,
proč jsi jim to neřekl?

7
00:00:16,066 --> 00:00:18,867
Večer předtím byla sestra naživu.
Byl bych hlavním podezřelým.

8
00:00:18,869 --> 00:00:20,869
- Co je to?
- Doufal jsem, že mi to řekneš.

9
00:00:20,871 --> 00:00:24,071
Já to nepsala. Že je Alison naživu,
ví i někdo jiný, a řekl to policii.

10
00:00:24,073 --> 00:00:26,073
- Paní DiLaurentisová?
- Jsem detektiv Holbrook.

11
00:00:26,075 --> 00:00:28,075
- Rádi bychom si s vámi
promluvili. - Děje se něco?

12
00:00:28,077 --> 00:00:29,310
To je kopie mého rukopisu.

13
00:00:29,312 --> 00:00:31,145
Zjistil jsem věci,
které by vám mohly pomoct.

14
00:00:31,147 --> 00:00:32,747
Ezra si myslí,
že "A" je Aliina máma.

15
00:00:32,749 --> 00:00:35,917
<i>A paní DiLaurentisová mě viděla,
jak zvedám lopatu a jdu za Ali.</i>

16
00:00:35,919 --> 00:00:37,718
<i>Myslí si, že jsem
chtěla Ali zabít.</i>

17
00:01:15,491 --> 00:01:17,791
O 48 HODIN DŘÍVE

18
00:01:20,495 --> 00:01:23,296
Počkej. Myslíte, že ten
vzkaz dala policii Paige?

19
00:01:23,298 --> 00:01:24,797
Nemyslíme, my to víme.

20
00:01:24,844 --> 00:01:29,414
- Bylo to její písmo a její papír.
- Em, už jsi s ní mluvila?

21
00:01:29,416 --> 00:01:31,282
Je v Maine
........