1
00:00:34,194 --> 00:00:36,774
47 RÓNINŮ

2
00:00:42,103 --> 00:00:46,760
<i>Starobylé feudální Japonsko,
země zahalená tajemstvím.</i>

3
00:00:46,839 --> 00:00:48,998
<i>Zapovězená pro cizince.</i>

4
00:00:48,998 --> 00:00:53,241
<i>Skupina magických ostrovů,
kde přebývají čarodějnice a démoni.</i>

5
00:00:53,827 --> 00:00:56,081
<i>Národ soupeřících provincií,</i>

6
00:00:56,081 --> 00:00:58,495
<i>jejímž pánům vládne Šógun,</i>

7
00:00:58,495 --> 00:01:01,021
<i>jehož vůle je naprosto svrchovaná.</i>

8
00:01:02,292 --> 00:01:05,232
<i>Mír v říši udržují samurajové.</i>

9
00:01:05,232 --> 00:01:07,005
<i>Mistrové meče.</i>

10
00:01:07,410 --> 00:01:11,968
<i>Jejich posláním je za každou cenu chránit
život pána své provincie. </i>

11
00:01:12,494 --> 00:01:15,522
<i>Pokud by snad samuraj někdy svého
pána ztratil, nebo zklamal,</i>

12
00:01:15,522 --> 00:01:19,300
<i>padla by na něj největší hanba
v japonské společnosti.</i>

13
00:01:19,727 --> 00:01:21,998
<i>Stal by se róninem.</i>

14
00:01:23,374 --> 00:01:26,418
<i>A i přes to díky tomuto příběhu
o 47 róninech...</i>

15
00:01:26,518 --> 00:01:29,854
<i>...poznáte historii celého Japonska.</i>

16
00:01:32,523 --> 00:01:34,771
<i>Vše začalo jedním chlapcem.</i>

17
00:01:36,557 --> 00:01:40,899
<i>Nikdo neví, kde se vzal.
Ani jak se octnul v provincii Ako.</i>

18
00:01:42,094 --> 00:01:45,483
<i>Někteří tvrdí, že byl odvržené dítě,
které přežilo mezi šelmami.</i>

19
00:01:49,673 --> 00:01:55,292
<i>Podle dalších ho vychovali Tengu,
lesní démoni.</i>

20
00:01:56,516 --> 00:01:58,701
<i>Ti ho měli naučit temným silám</i>

21
00:01:58,701 --> 00:02:02,154
<i>a vycvičit ho v umění zabíjet.</i>

22
00:02:05,794 --> 00:02:09,138
<i>Zlo, před kterým utekl,
na něm zanechalo stopu.</i>

23
00:02:23,634 --> 00:02:25,647
........