1
00:00:00,000 --> 00:00:01,260
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,477 --> 00:00:03,745
Ilaria chtěla virus a lék.

3
00:00:03,767 --> 00:00:07,831
- Vytvořil jste virus pro apokalypsu.
- Teď pošlou armádu.

4
00:00:08,032 --> 00:00:11,556
Pak musíme vyrazit dolů
a zničit virus.

5
00:00:11,558 --> 00:00:12,841
Ježíši.

6
00:00:14,357 --> 00:00:16,828
NARVIK... Je pryč.

7
00:00:20,601 --> 00:00:24,990
- Hiroshi, brzy zemřu.
- Má nádor páteře ve čtvrtém stádiu.

8
00:00:24,997 --> 00:00:26,589
Nevěděl jsi to, že ne?

9
00:00:28,050 --> 00:00:29,574
Vyspi se se mnou znovu, Alane.

10
00:00:31,258 --> 00:00:34,095
Teď mě můžeš střelit,
ale stejně půjdu.

11
00:00:34,097 --> 00:00:36,681
My půjdeme.

12
00:00:36,683 --> 00:00:39,634
Já, ty a tvá matka.

13
00:00:39,636 --> 00:00:43,605
- Kdo sakra jste?
- Máš oči po otci.

14
00:00:48,211 --> 00:00:54,157
DEN DESÁTÝ

15
00:01:01,674 --> 00:01:04,075
- Alane?
- Ššš, ššš, ššš.

16
00:01:04,077 --> 00:01:07,128
- Alane?
- Ahoj.

17
00:01:07,130 --> 00:01:08,282
- V pořádku, Sarah.
- Co se stalo?

18
00:01:09,132 --> 00:01:10,249
- To je v pořádku, Sarah.
- Kde to jsem?

19
00:01:10,250 --> 00:01:15,670
V izolačním oddělení. Chystáme se
udělat sken tvého nádoru.

20
00:01:15,672 --> 00:01:18,089
Mého nádoru?

21
00:01:18,091 --> 00:01:23,094
- Jak jsi to zjistil?
- Hatake ti našel jizvu po operaci.

22
00:01:23,096 --> 00:01:25,233
Prostě uděláme ty skeny, dobře?

23
........