1
00:00:16,000 --> 00:00:25,650
Knights of Badassdom
Přeložil Sheffield

2
00:00:33,066 --> 00:00:37,703
V 16. století mystik
John Dee sepsal

3
00:00:37,705 --> 00:00:41,140
"Sigillum Aemeth",
knihu zpěvů,

4
00:00:41,142 --> 00:00:44,076
která byla určena
k přivolávání andělů.

5
00:00:44,078 --> 00:00:47,112
Ale místo toho
přivolala démony.

6
00:00:47,114 --> 00:00:51,450
Ze strachu z nečisté moci jeho
temných zpěvů, se ji Dee pokusil zničit,

7
00:00:51,452 --> 00:00:54,286
ale selhal.

8
00:00:54,288 --> 00:00:57,056
Byla hledána čaroději
a temnými pány po staletí,

9
00:00:57,058 --> 00:01:00,492
ale kniha byla ztracena...

10
00:01:01,661 --> 00:01:03,595
...až dosud.

11
00:01:14,407 --> 00:01:18,744
Odkazuji tě na ochranu tvých následovníků,

12
00:01:18,746 --> 00:01:22,514
kteří chodí po stopách Winsepurabda.

13
00:01:46,339 --> 00:01:52,377
A uspokojení tvým
bohům pohanským.

14
00:01:52,379 --> 00:01:54,113
Nepodařilo se.

15
00:01:54,115 --> 00:01:56,782
To sedm sáčků krve
fakt nestačí, Ronny?

16
00:01:56,784 --> 00:02:00,000
Jo, mimochodem, tuhle sračku
z tý tuniky už nikdy nedostanu.

17
00:02:00,000 --> 00:02:00,850
Nevím, co na to říct, jasný?

18
00:02:00,850 --> 00:02:02,220
Uspokojení selhalo.

19
00:02:02,222 --> 00:02:03,222
To je kravina.

20
00:02:03,224 --> 00:02:04,590
Selhal jsi, Ericu. Jasný?

21
00:02:04,592 --> 00:02:06,451
Možná, kdybyste provedli
upřímnou oběť.

22
00:02:06,453 --> 00:02:07,559
Hele, to je kravina, Ronny.

23
........