1
00:00:01,506 --> 00:00:06,506
<i>Nasledujúci program nie je vhodný
pre divákov do 16 rokov.</i>

2
00:00:29,884 --> 00:00:34,884
PO NIČOM VIAC NETÚŽIM

3
00:00:36,082 --> 00:00:39,380
<I>Vizuálne efekty

4
00:00:39,776 --> 00:00:42,136
<i>Hudba</i>

5
00:00:44,376 --> 00:00:48,246
<i>Producent</i>

6
00:00:48,928 --> 00:00:53,928
<i>Produkcia</i>

7
00:00:54,968 --> 00:00:58,248
<i>Strih</i>

8
00:00:59,067 --> 00:01:02,227
<i>Kameraman</i>

9
00:01:02,937 --> 00:01:07,937
<i>Na motívy Kornela Mundruczóa
napísali</i>

10
00:01:09,557 --> 00:01:14,327
<i>Réžia</i>

11
00:02:18,906 --> 00:02:19,926
Kto je?

12
00:02:22,366 --> 00:02:24,695
Neblbni Bruno. Deti spia!

13
00:02:24,696 --> 00:02:26,392
Chudáčik Bruno mrzne.

14
00:02:26,408 --> 00:02:29,603
Márnotratný syn sa vracia domov.
Ocko ho nepustí dnu?

15
00:02:29,604 --> 00:02:32,391
Sakra, Bruno! Ako to vyzeráš!

16
00:02:32,392 --> 00:02:36,209
- Kde si bol tri mesiace?
- Vrátil som sa domov.

17
00:02:36,210 --> 00:02:37,312
Choď preč.

18
00:02:37,900 --> 00:02:40,671
Nechceš mi povedať kam mám ísť?

19
00:02:40,672 --> 00:02:43,131
Tam, odkiaľ si prišiel. Je mi to jedno.

20
00:02:43,132 --> 00:02:44,390
Tu máš svoj darček. Je zabalený.

21
00:02:44,391 --> 00:02:45,627
Uvidia ťa susedia!

22
00:02:45,628 --> 00:02:47,975
- Už si minul všetky prachy?
- Vlastne hej.

23
00:02:47,976 --> 00:02:50,451
Choď domov, na dedinu k Marike.

24
00:02:50,452 --> 00:02:53,229
Zmizol si! Nenechal si ani skurvený odkaz!
........