1
00:00:42,231 --> 00:00:48,395
<i>V temnotě můžete slyšet
nářek dětí, které zahynuly.</i>

2
00:00:48,433 --> 00:00:51,571
<i>I výkřiky mužů...</i>

3
00:00:58,355 --> 00:01:04,876
<i>Někteří prosili o pomoc.
Jiní se modlili za smrt...</i>

4
00:01:09,315 --> 00:01:13,428
<i>Ale většina si myslela,
že se od nich bohové odvrátili...</i>

5
00:01:20,186 --> 00:01:23,365
<i>A že se vesmír ponořil
do věčné temnoty.</i>

6
00:01:23,423 --> 00:01:27,444
<i>Plinius mladší, léta Páně 79</i>

7
00:01:38,991 --> 00:01:43,728
POMPEJE

8
00:01:43,729 --> 00:01:46,729
www.neXtWeek.cz

9
00:01:46,730 --> 00:01:50,730
Přeložil: Bac
Korekce: Araziel

10
00:01:54,592 --> 00:01:59,499
<i>SEVERNÍ BRITÁNIE
LÉTA PÁNĚ 62</i>

11
00:02:28,208 --> 00:02:32,077
<i>KMENOVÁ VZPOURA - KELTOVÉ</i>

12
00:03:38,741 --> 00:03:41,058
Přiveďte je sem.

13
00:03:41,059 --> 00:03:44,006
Musíme tuhle keltskou vzpouru
jednou provždy potlačit.

14
00:03:44,007 --> 00:03:48,942
Dáme jim lekci, a zpráva o tom
se roznese do dalších krajů.

15
00:03:49,217 --> 00:03:50,727
Ano, pane.

16
00:03:58,878 --> 00:04:00,172
Ne!

17
00:04:02,999 --> 00:04:04,305
Zabijte je.

18
00:04:04,359 --> 00:04:05,861
Všechny je zabijte.

19
00:06:19,411 --> 00:06:22,423
<i>LONDINIUM
HLAVNÍ MĚSTO BRITÁNIE</i>

20
00:06:22,425 --> 00:06:25,174
<i>O 17 LET POZDĚJI</i>

21
00:06:33,721 --> 00:06:37,268
Vytáhnul jsi mě z pohodlí
domova kvůli takovému bordelu?

22
00:06:38,430 --> 00:06:41,992
Asi nikdy nepochopím,
co na tomhle místě císař vidí.

23
........