1
00:00:01,912 --> 00:00:03,618
<i>V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:04,166 --> 00:00:06,044
Ten kluk se objevil v jedné
vesnici v Číně.

3
00:00:06,074 --> 00:00:07,367
Žádný průkaz ani pas.

4
00:00:07,397 --> 00:00:08,872
Od chvíle, co jsme ho našli,
neřekl ani slovo.

5
00:00:08,902 --> 00:00:10,678
Jacobe? Jsem agent
J Martin Bellamy.

6
00:00:10,708 --> 00:00:11,787
Můžeš mi říkat Marty.

7
00:00:12,193 --> 00:00:14,135
Arcadia, Missouri?
Tak odtamtud jsi?

8
00:00:14,910 --> 00:00:16,699
Pane Langstone,
nepohřešujete syna?

9
00:00:16,729 --> 00:00:18,027
- Proč?
- Našel jsem ho.

10
00:00:18,581 --> 00:00:21,324
Můj syn zemřel před 32 lety.

11
00:00:21,838 --> 00:00:22,708
Tati!

12
00:00:24,436 --> 00:00:25,246
Zlato, kdo je to?

13
00:00:26,163 --> 00:00:27,060
Jacobe.

14
00:00:27,759 --> 00:00:29,390
- Děje se něco?
- Je to zázrak.

15
00:00:29,420 --> 00:00:31,585
- Jediné co chci, je zjistit pravdu.
- Udělejte testy DNA.

16
00:00:31,653 --> 00:00:33,321
Jacob je váš syn,
pane Langstone.

17
00:00:33,389 --> 00:00:34,651
- Umřel jsem?
- Cože?

18
00:00:34,681 --> 00:00:35,604
To jsme všichni umřeli?

19
00:00:35,788 --> 00:00:36,557
Tati?

20
00:01:45,589 --> 00:01:47,593
Klid.

21
00:01:47,660 --> 00:01:49,361
Nic se neděje.

22
00:01:51,500 --> 00:01:53,298
Jenom se ti něco zdálo.

23
00:01:54,901 --> 00:01:57,502
........