1
00:00:06,808 --> 00:00:12,188
- Mám se obtěžovat s dezertem
nebo chcete účet? - Účet.

2
00:00:12,313 --> 00:00:15,816
A šlehačku sebou.

3
00:00:21,572 --> 00:00:25,575
Pane, vypadla vám peněženka!

4
00:00:26,828 --> 00:00:29,956
- Pane!
- Dharmo!

5
00:00:30,081 --> 00:00:33,583
Stůjte! Policie!

6
00:00:35,586 --> 00:00:38,839
- Dharmo!
- Hej!

7
00:00:42,343 --> 00:00:45,595
Ukradl mi peněženku!

8
00:00:47,348 --> 00:00:50,850
Promiňte! Pane!

9
00:01:05,866 --> 00:01:09,495
Pane! Mám va...

10
00:01:09,620 --> 00:01:12,498
Jste v pořádku?

11
00:01:12,623 --> 00:01:16,876
Pane! Mám vaši peněženku!

12
00:01:33,143 --> 00:01:35,771
Vypadla vám peněženka!

13
00:01:35,896 --> 00:01:39,649
- Stůjte! - Nehýbejte se!
- Co? Proč?

14
00:01:40,401 --> 00:01:44,530
Ukradl jste to? Styďte se!

15
00:01:44,655 --> 00:01:47,283
Dharmo, už to nech na nich.

16
00:01:47,408 --> 00:01:52,037
- Zabilo by vás otočit se a říct,
že jste zloděj? - Nech ho být.

17
00:01:52,162 --> 00:01:55,040
Promiň, ale ten chlap byl hulvát.

18
00:01:55,165 --> 00:02:00,670
- Nezapomněli jste na něco?
- Oh! Promiňte.

19
00:02:01,672 --> 00:02:06,802
- Tady.
- Díky. Přejedu si jí přes čelo.

20
00:02:06,922 --> 00:02:09,312
- Myslím, že chce hotovost.
- Nemám hotovost.

21
00:02:09,432 --> 00:02:11,306
To je on! To je ten chlap!

22
00:02:11,431 --> 00:02:15,310
- Uklidněte se. - Máme vaši
peněženku díky této dámě.

23
00:02:15,435 --> 00:02:19,939
- Děkuji moc! - Není zač.
........