1
00:00:00,135 --> 00:00:01,841
<i>V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,389 --> 00:00:04,267
Ten kluk se objevil v jedné
vesnici v Číně.

3
00:00:04,297 --> 00:00:05,590
Žádný průkaz ani pas.

4
00:00:05,620 --> 00:00:07,095
Od chvíle, co jsme ho našli,
neřekl ani slovo.

5
00:00:07,125 --> 00:00:08,901
Jacobe? Jsem agent
J Martin Bellamy.

6
00:00:08,931 --> 00:00:10,010
Můžeš mi říkat Marty.

7
00:00:10,416 --> 00:00:12,358
Arcadia, Missouri?
Tak odtamtud jsi?

8
00:00:13,133 --> 00:00:14,922
Pane Langstone,
nepohřešujete syna?

9
00:00:14,952 --> 00:00:16,250
- Proč?
- Našel jsem ho.

10
00:00:16,804 --> 00:00:19,547
Můj syn zemřel před 32 lety.

11
00:00:20,061 --> 00:00:20,931
Tati!

12
00:00:22,659 --> 00:00:23,469
Zlato, kdo je to?

13
00:00:24,386 --> 00:00:25,283
Jacobe.

14
00:00:25,982 --> 00:00:27,613
- Děje se něco?
- Je to zázrak.

15
00:00:27,643 --> 00:00:29,808
- Jediné co chci, je zjistit pravdu.
- Udělejte testy DNA.

16
00:00:29,876 --> 00:00:31,544
Jacob je váš syn,
pane Langstone.

17
00:00:31,612 --> 00:00:32,874
- Umřel jsem?
- Cože?

18
00:00:32,904 --> 00:00:33,827
To jsme všichni umřeli?

19
00:00:34,011 --> 00:00:34,780
Tati?

20
00:01:43,812 --> 00:01:45,816
Klid.

21
00:01:45,883 --> 00:01:47,584
Nic se neděje.

22
00:01:49,723 --> 00:01:51,521
Jenom se ti něco zdálo.

23
00:01:53,124 --> 00:01:55,725
........