1
00:00:25,543 --> 00:00:28,298
Mám od kardinála zatykač,

2
00:00:28,840 --> 00:00:33,402
okamžitě mám zatknout
vašeho vězně Martina Labarge.

3
00:00:33,522 --> 00:00:37,420
Už teď je zatčen
za vraždu dvou mušketýrů.

4
00:00:37,540 --> 00:00:41,590
- Tak nám ho vydáte, abychom ho
mohli vyslechnout. - Není tu bezpečno.

5
00:00:43,265 --> 00:00:47,395
- Chci, abyste věděli, že je to
velmi nebezpečný muž. - To víme.

6
00:00:55,866 --> 00:00:56,866
Dobrá.

7
00:01:03,365 --> 00:01:05,615
Neříkejte,
že jsme vás nevarovali.

8
00:01:08,785 --> 00:01:10,525
Tak pojď, Labargi!

9
00:01:11,011 --> 00:01:12,611
To by měla být sranda.

10
00:01:23,682 --> 00:01:27,882
- Myslím, že potřebují naši pomoc.
- Jen se moc stydí, aby si o ni řekli.

11
00:01:29,909 --> 00:01:31,887
Drž se stranou, sakra!

12
00:01:47,055 --> 00:01:48,253
No tak!

13
00:02:06,163 --> 00:02:07,794
Mušketýrská špíno!

14
00:02:08,773 --> 00:02:11,383
Smrt kapitána Trudeaua
je vaše vina!

15
00:02:51,377 --> 00:02:54,012
1.08: The Challenge

16
00:02:54,132 --> 00:02:56,480
Překlad: haha.bimbi, xtomas252, datel071

17
00:03:02,883 --> 00:03:05,949
Kapitán Trudeau varování dostal.
Zabila ho jeho vlastní namyšlenost.

18
00:03:06,069 --> 00:03:10,286
Labarge je krajský správce. Nemůžete
ho zatknout, aniž byste přišli za mnou.

19
00:03:10,406 --> 00:03:15,197
Váš krajský správce je násilný zločinec,
který Gaskoňsko podrobil vládě teroru.

20
00:03:15,317 --> 00:03:18,151
Jednou jsem v Gaskoňsku byl.
Je plné ovcí a ohrad.

21
00:03:18,271 --> 00:03:20,308
Labarge svou pravomoc
opravdu překročil,

22
00:03:20,428 --> 00:03:24,560
ale povolal jsem ho zpátky do Paříže,
než kapitán tak lehkomyslně zakročil.
........