1
00:00:00,887 --> 00:00:02,470
<i>V předchozích dílech Los Origos...</i>

2
00:00:02,590 --> 00:00:05,490
Tohle město bývalo mým
domovem. Chci ho zpět.

3
00:00:05,610 --> 00:00:08,260
Pij. Jen tak ti ukážu,
co potřebuješ vidět.

4
00:00:08,380 --> 00:00:11,029
Je jen jeden muž, kterého se
Klaus kdy bál. Můj otec, Mikael.

5
00:00:11,149 --> 00:00:13,198
- Chtěli bychom, abys Mikaela
našla. - Samozřejmě.

6
00:00:13,318 --> 00:00:14,599
Musel jsi to vidět

7
00:00:14,719 --> 00:00:17,654
a teď se můžeš pomstít.

8
00:00:22,625 --> 00:00:24,461
Jděte. Utíkejte tak
rychle, jak můžete.

9
00:00:24,581 --> 00:00:28,798
Obávám se, že jste uvězněni.
Hraniční kouzlo.

10
00:00:28,918 --> 00:00:30,900
<i>Původní mohou vstoupit,
ale nemohou odejít.</i>

11
00:00:31,020 --> 00:00:34,637
Rebeko! Važ si dechu
ve svých plicích.

12
00:00:34,757 --> 00:00:36,791
Bude to tvůj poslední.

13
00:00:56,111 --> 00:00:59,378
Kuš. Je to jen bouřka.

14
00:00:59,498 --> 00:01:03,834
Neboj se. Nedovolím,
aby ti ublížila.

15
00:01:07,038 --> 00:01:09,106
Niku, nechoď.

16
00:01:17,115 --> 00:01:19,917
Vyřezal jsem to pro otce.

17
00:01:20,619 --> 00:01:23,187
Je to statečný rytíř.

18
00:01:24,189 --> 00:01:26,957
Ty můžeš být taky statečná.

19
00:01:28,593 --> 00:01:31,961
Zůstaneš se mnou,
dokud bouřka neskončí?

20
00:01:35,266 --> 00:01:40,370
Vždycky s tebou zůstanu,
Rebeko, ať se děje cokoliv.

21
00:01:45,910 --> 00:01:47,660
Rebeko!

22
00:01:49,947 --> 00:01:53,932
- Jdi pryč.
- Ani hnout! - Nech nás.

........