1
00:00:29,166 --> 00:00:32,465
Qingský dvůr
poslal mistry bojových umění...

2
00:00:32,577 --> 00:00:35,459
...vypálit Shaolinský klášter

3
00:00:35,568 --> 00:00:37,929
Byla to léčka

4
00:00:38,039 --> 00:00:41,159
Shaolinští učedníci byli přemoženi
strážemi...

5
00:00:41,275 --> 00:00:45,580
...a většina jich byla zabita

6
00:00:45,692 --> 00:00:48,230
Jen několik jich přežilo

7
00:00:48,998 --> 00:00:52,889
Mezi nimi Hong Xiguan, který
uprchl do Guangdongu

8
00:00:52,998 --> 00:00:57,518
...kde spojil své síly s Fang Shiyuanem.

9
00:00:58,288 --> 00:01:00,719
5 dalších učedníků...

10
00:01:00,827 --> 00:01:03,080
uteklo do centrální Číny,

11
00:01:03,194 --> 00:01:06,705
a od té doby jsou známí jako...

12
00:01:10,971 --> 00:01:13,471
PĚT MISTRŮ SHAOLINU

13
00:05:42,309 --> 00:05:46,271
Okay, jsi lepší. Vzdávám se.

14
00:05:49,547 --> 00:05:50,792
Nebojujte

15
00:05:51,182 --> 00:05:52,604
Vy jste generál Chen, že?

16
00:05:52,712 --> 00:05:54,099
Nemůže se s tebou měřit.

17
00:05:54,209 --> 00:05:54,717
Vemte ho

18
00:05:54,835 --> 00:05:55,772
Ano

19
00:06:29,800 --> 00:06:31,460
Bratře Caii, počkej na mě

20
00:06:59,548 --> 00:07:01,421
Je nás jenom 5?

21
00:07:03,374 --> 00:07:06,363
Nepřítel znal Klášter tak dobře...

22
00:07:06,470 --> 00:07:08,582
...a začal nenadálý útok

23
00:07:08,698 --> 00:07:12,446
Mezi námi musí být špion

24
00:07:12,559 --> 00:07:13,804
Musíme být opatrní

25
........