1
00:00:00,046 --> 00:00:01,648
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

2
00:00:01,664 --> 00:00:04,354
<i>Jeden z nich stojí přímo za mnou.</i>

3
00:00:04,378 --> 00:00:06,245
<i>To je Meredith.
Je trochu divná.</i>

4
00:00:06,276 --> 00:00:07,585
<i>Odkud Nokicune pochází?</i>

5
00:00:07,620 --> 00:00:09,454
<i>Byl to internační tábor
za 2.světové války.</i>

6
00:00:09,489 --> 00:00:13,925
<i>Co se stalo s tou ženou,
která toužila po chaosu, sváru a bolesti?</i>

7
00:00:13,959 --> 00:00:16,499
<i>- Už to nechci.
- Já ano.</i>

8
00:00:17,924 --> 00:00:19,077
<i>Issacu!</i>

9
00:00:20,743 --> 00:00:23,859
<i>- Pokus se je nezabít.
- Chtěla jsem se snažit zůstat naživu.</i>

10
00:00:31,458 --> 00:00:32,607
Scotte?

11
00:00:33,507 --> 00:00:36,105
<i>Kde jsou? Lydie!</i>

12
00:00:36,314 --> 00:00:38,817
Lydie! Lydie!

13
00:00:40,678 --> 00:00:46,363
Nehýbej se.
Nebojuj s tím. Nehýbej se.

14
00:00:50,542 --> 00:00:52,422
Už to skoro je.

15
00:00:58,487 --> 00:01:02,105
- Isaacu, jsi na řadě.
- Já si to uvědomuju, jasný?

16
00:01:05,926 --> 00:01:07,259
Nebojuj s tím.

17
00:01:08,573 --> 00:01:10,154
Nebojuj.

18
00:01:17,253 --> 00:01:18,334
Mám to.

19
00:01:25,515 --> 00:01:27,977
- Teď už jsou v pořádku?
- V to doufám.

20
00:01:28,445 --> 00:01:29,615
Ta znepokojivá část je,

21
00:01:29,640 --> 00:01:32,710
že tohle bylo nejspíš jenom
rozptýlení od toho, co se děje Stilesovi.

22
00:01:32,726 --> 00:01:34,972
- Teď jsou vážně dva?
- Jak je to vůbec možné?

23
00:01:35,007 --> 00:01:39,444
........